Amazon

joi, 20 februarie 2014

DECLARATIE cu privire la Proiectul de modificare a Constitutiei Romaniei, realizat de catre Comisia pentru revizuirea Constitutiei, din cadrul Parlamentului Romaniei, Proiect publicat in: Monitorul Oficial al Romaniei, partea I-a, nr. 10, in data: 10.02.2014

Grupul Constitutional ”Timisoara”
Sediu: Timisoara, str. Salciei, nr.2, sc.C, ap.2
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Web-Site: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0256/446595
Nr: 1/18.02.2014
DECLARATIE
cu privire la Proiectul de modificare a Constitutiei Romaniei, realizat
de catre Comisia pentru revizuirea Constitutiei, din cadrul
Parlamentului Romaniei, Proiect publicat in: Monitorul Oficial al
Romaniei, partea I-a, nr. 10, in data: 10.02.2014
Spre stiinta:
 Parlamentului European
 Comisiei Europene a Parlamentului European
 Comisiei de la Venetia pentru probleme constitutionale
 Parlamentului Romaniei (Senat; Camera Deputatilor)
 Presedintelui Romaniei
 Curtii Constitutionale a Romaniei
 Guvernului Romaniei
 Consiliului Suprem al Magistraturii
 Academiei Romane
 Consiliului Legislativ al Parlamentului Romaniei
 Comisiei Parlamentare pentru revizuirea Constitutiei
 Facultatilor de Drept din Romania
 Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor
 Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989
 Asociatiilor de participanti la Revolutia Romana din decembrie 1989
 Mass-media autohtona, respectiv internationala
 Altor institutii interesate
 Altor persoane interesate
Analizand la modul principial, general: Proiectul de modificare a
Constitutiei actuale a Romaniei, realizat de catre: Comisia parlamentara
pentru revizuirea Constitutiei, Grupul Constitutional "Timisoara"
considera ca fiind de datoria sa, patriotica si civica, sa transmita, public,
urmatoarele aprecieri referitoare la proiectul in cauza:
1. O Constitutie nu poate avea putere legislativa, deplina, de: Lege Suprema,
1
in Stat, ci ramane, in principal, doar o: Declaratie,oficiala, de intentii
constitutionale, asa cum apreciem ca este, de fapt, si actuala Constitutie statala
a Romaniei (precum si cum va ramane si dupa modificarea propusa a se realiza
prin intermediul legiferarii proiectului de modificare constitutionala, mentionat
anterior, daca modificarea, in cauza, va fi realizata), in absenta unui: Sistem
Justitiar, de nivel constitutional, asociat Constitutiei, in cauza (Sistem care
sa includa un Tribunal de nivel constitutional, un Cod de infractiuni specific
constitutionale si un Cod de proceduri de judecata, specific justitiei de nivel
constitutional).
2. In conformitate cu prevederile actuale ale Constitutiei Romaniei, referitoare
la Revizuirea Constitutiei (Titlul VII), care include si prevederi referitoare la
limitele revizuirii Constitutiei (in Articolul 152), in cadrul unui Stat de drept,
suveran si democratic, cum este declarata a fi, la nivel constitutional, Romania
(in cadrul Articolului 1, aliniatele 1;3), intre revizuirea Constitutiei si
modificarea Constitutiei exista o diferenta semnificativa, semnalata
inclusiv la nivel constitutional (in cadrul Articolului 152), in sensul ca
initiativa revizuirii Constitutiei poate fi asumata de catre anumite institutii,
respectiv grupari populationale, abilitate, in acest scop, in cadrul
Constitutiei existente (vezi Articolele: 150;151;152, din Titlul VII: Revizuirea
Constitutiei), dar modificarea Constitutiei (care presupune, intre altele,
ignorarea sau chiar modificarea prevederilor constitutionale ,din Titlul
VII, mentionat anterior), nu poate fi initiata, decat in condtii speciale,
aprobate, in prealabil, de catre detinatorul Puterii Supreme, in Stat
(numita: Suveranitate nationala),detinator exclusiv, care este: Poporul
Roman, si numai in cadrul indeplinirii unor prevederi constitutionale,
exprimate direct si ferm, in actuala Constitutie a Romaniei, precum ca:
"Nici un grup si nici o persoana nu pot exercita suveranitatea in nume
propriu" (Articolul 2, aliniatele 1;2).
3. Astfel, pentru a se putea realiza modificarea (si nu doar revizuirea)
Constitutiei Romaniei, consideram ca este nevoie de un Parlament ,ales in
mod special, in acest scop, pe care detinatorul exclusiv al Suveranitatii
nationale, care este: Poporul Roman (in conformitate cu prevederile
Articolului 2, aliniatele 1;2), sa-l investeasca, prin referendum (organizat in
prealabil, in acest scop), daca doreste modificarea si nu doar revizuirea
Constitutiei.
Iar daca doreste modificarea Constitutiei, tot Poporul Roman trebuie sa se
pronunte, in prealabil, in deplina cunostinta de cauza, cu privire la
optiunile fundamentale, respectiv principale (in functie de caz), pe care le
doreste a fi introduse, sau modificate (prin prevederi constitutionale,
corespunzatoare), in actuala Constitutie a Romaniei.
2
4. Tot in cazul in care Poporul Roman opteaza pentru modificarea
Constitutiei statale, dupa efectuarea referendumului (mentionat anterior),
institutiile abilitate trebuie sa programeze, inaintea inceperii initierii
modificarii Constitutiei, alegeri parlamentare, cu motivatia, oficiala, ca
noul Parlament, ales, va avea si rol de: Adunare constituanta, sau de:
Parlament modificator de Constitutie (in functie de caz), in care prioritatea
alegerii parlamentarilor trebuie accentuata spre candidati pregatiti,
corespunzator, in Drept Constitutional, adica dupa cum s-a hotarat prin
referendumul mentionat anterior, si nu un: Parlament obisnuit (abilitat,
constitutional, doar pentru revizuirea Constitutiei).
Asa s-a procedat in anul 1990, dupa infaptuirea Revolutiei Romane din
decembrie 1989 (RRD-1989), caz ce reprezinta, astfel, un: precedent
constitutional,cu valoare jurideca de: juriprudenta constitutionala, ce
apreciem ca trebuie avut in vedere, ca atare, inclusiv in contextul,
constitutional, expus anterior.
5. Tot in contextul constitutional, expus anterior, semnalam ca: Proiectul de
modificare a Constitutiei Romaniei (mentionat anterior), in conditiile, precum
si in forma in care a fost realizat si publicat, oficial (in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I-a), reprezinta un deosebit de grav abuz constitutional,
pe care il si reclamam, public, in scopul sesizarii, oficiale, a institutiilor
nationale, dar si internationale, abilitate, pentru a interveni in apararea
Statului Roman, ca: Stat national, suveran si independent, unitar si
indivizibil, republican, de drept, democratic si social, asa cum este declarat,
la nivel constitutional, in Constitutia actuala a Romaniei (in cadrul Articolului
1, aliniatele 1;2;3), prevederi care sunt si: garantate, tot la nivel constitutional
(in cadrul Articolului 1, aliniatul 3).
6. Si tot in contextul expus anterior, apreciem ca trebuie reclamat si sesizat,
public, mai ales faptul ca: publicarea in cadrul Monitorului Oficial al
Romaniei (mentionat anterior) a Proiectului de modificare a Constitutiei
Romaniei (mentionat anterior), constituie, de fapt, o: tentativa de: lovitura
de Stat, de tip constitutional, realizata in conditii de comitere a numeroase,
precum si deosebit de grave abuzuri constitutionale, legislative si
institutionale, dintre care apreciem ca unele pot fi echivalate infractiunii
constitutionale de: inalta tradare, comisa impotriva actualului Stat
Romania, rezultat ca urmare a infaptuirii RRD-1989 (fapt consemnat
inclusiv ca: model ideatic,in Articolul 1,aliniatul 3,al Constitutiei actuale a
Romaniei),dar eliminat in cadrul Proiectului de modificare
constitutionala,mentionat anterior).
Precizam ca: in cadrul Constitutiei actuale a Romaniei, infractiunea
3
de:inalta tradare este singura infractiune, de tip: constitutional, dar numai
referitor la: Presedintele Romaniei, ca posibil faptuitor, ca si cand nu s-ar
mai putea comite: inalte tradari, si de catre alti conducatori.
7. Consideram ca daca institutiile abilitate pentru apararea Statului
Romania, respectiv pentru pastrarea ordinii constitutionale, prevazuta a
exista (in conformitate cu prevederile actualei Constitutii statale), nu se vor
implica, in mod ferm si eficient, in apararea Statului Romania, in conditiile
existentei pericolului statal (mentionat anterior), atat institutiile in cauza,
cat si, mai ales, conducatorii acestor institutii pot si trebuie sa fie
considerati ca fiind, de fapt: uzurpatori de Suveranitate nationala,sau:
complici la comiterea infractiunii respective (in functie de caz,cu precizarea
ca:infractiunea,in cauza,nu este prevazuta in actuala Constitutie a
Romaniei, dar este prevazuta,si probabil nu intamplator, in Proiectul de
modificare a Constitutiei Romaniei, mentionat anterior, fiind inclusa chiar in
categoria de infractiuni deosebit de grave, de tip: constitutional, numite:
crime constitutionale).
Conform celor expuse anterior, mai apreciem ca initiatorii si realizatorii
Proiectului de modificare a Constitutiei Romaniei (mentionat si reclamat
anterior), precum si complicii acestora, trebuie considerati a fi, de fapt: rau-
facatori, la nivel statal, fata de care trebuie declansate, urgent si oficial,
actiuni preventive, de sesizare, respectiv de autosesizare, precum si de
anchetare, inculpare, acuzare, judecare, condamnare si pedepsire (in
functie de caz, inclusiv cu: pedeapsa cu moartea, despre care apreciem ca
trebuie reintrodusa,urgent, in justitia romaneasca, de catre instantele
abilitate, dupa scoaterea, samavolnica, desigur nu intamplator, din Codul Penal,
de catre Ion Iliescu, imediat dupa omorarea cuplului Ceausescu, ca efect al
unei farse justitiare, in data: 25.12.1989.
8. Mai apreciem ca un tratament juridic, similar celui solicitat anterior,
trebuie aplicat, in mod preventiv, atat in prezent, cat si in viitor, impotriva
oricaror tentative de a comite abuzuri constitutionale, anti-statale, in
scopul diminarii pericolului statal, reprezentat de organizarea si
declansarea unor asemenea actiuni.
Ca: exemple de abuzuri constitutionale, deosebit de grave, in contextul
expus anterior, semnalam: anomalia deosebit de periculoasa, prin efectele sale,
la nivel societal, existenta in actuala Constitutie statala, prin care se prevede ca:
Guvernul Romaniei raspunde, pentru intreaga sa activitate, numai in mod
politic si numai in fata Parlamentului (transformat, astfel, in mod abuziv,
in instanta de justitiere juridica, in contextul in care, in Romania, nu exista
un Sistem justitiar de tip politic, ci doar unul de tip juridic).
Prevederea evidentiata anterior (in cadrul Articolului 109, aliniatul 1, din
4
actuala Constitutie statala), nu doar ca nu a fost inlocuita, in cadrul
Proiectului de modificare constitutionala (mentionat anterior), cu :
raspunderea juridica a Guvernului, pentru intreaga sa activitate, ci a fost
mentinuta, dar cu inlocuirea Parlamentului, ca "instanta-politica"(!), cu
Presedintele Statului (probabil in scopul de a facilita realizarea manipularii
justitiar-politice, respective).
In acelasi context, mai semnalam ca abuzuri deosebit de grave, in
cadrul Proiectului de modificare constitutionala (mentionat anterior),
"oficializarea" propagandei monarhiste, subversive (realizata si in prezent,
inclusiv prin intermediul Societatii Nationale de Televiziune, prin emisiunea:
"Ora Regelui"), accentuata, insa, in cadrul Proiectului de modificare
constitutionala (mentionat anterior), prin ignorarea, deliberata si abuziv-
constitutionala, a interzicerii revizuirii constitutionale a tipului de: Stat
republican (prevazuta in cadrul Articolului 152, intitulat: Limitele revizuirii,
din actuala Constitutie statala), prin introducerea, chiar in Articolul 1 a
Proiectului de modificare constitutionala (mentionat anterior), a posibilitatii
de schimbare a tipului de Stat, prin referendum national, fiind avuta,
evident, in vedere, tocmai posibilitatea de a transforma Statul republican in
Stat monarhic, cu ocazia unei viitoare revizuiri constitutionale.
O alta anomalie (tot deosebit de grava) pe care dorim s-o semnalam, precum si
s-o evidentiem, consta in: eliminarea, in cadrul Proiectului de modificare
constitutionala (mentionat anterior), a tipului de: Stat social (prin
nementionarea acestui tip de Stat, in cadrul Articolului 1, al respectivului
Proiect), precum si eliminarea actualului Articol 47, aliniatul 1, din
Constitutia actuala a Romaniei, referitor la prevederea obligativitatii
asigurarii cetatenilor unui nivel de trai decent.
Am lasat, la sfarsit, exemplul unui alt abuz constitutional, de tip:
uzurpare de Suveranitate nationala, pe care Comisia pentru revizuirea
Constitutiei, din cadrul Parlamentului Romaniei, transformata "ad-hoc",in
mod abuziv,in: Comisia pentru "modificarea" Constitutiei, si-a permis sa-l
comita, in cadrul Proiectului mentionat anterior,ignorand hotararea adoptata
de majoritatea Electoratului Romaniei, la referendumul care a avut loc in
data: ..., privind transformarea Parlamentului Romaniei intr-un Parlament
unicameral, cu maximum 300 parlamentari, dupa ce, in prealabil, actualul
Parlament a refuzat s-o aplice.
Nu putem incheia lista exemplelor elocvente, de abuzuri constitutionale,
incluse in cadrul Proiectului mentionat anterior, fara a atrage, public, atentia
asupra pericolului deosebit, pe care numai putini initiati in Ezoterism il
cunosc, al transformarii unui Stat laic, intr-un Stat religios, de drept
(precum este Statul Iran), sau doar intr-un Stat religios, de fapt, cum
apreciem ca va ajunge Romania, daca se va legifera si aplica Proiectul in
cauza. Semnalam, astfel, chiar impotriva curentului religios, crestin-ortodox,
5
care se manifesta ,in prezent, in Romania, in mod public, faptul ca: religia
crestina ortodoxa (dominanta, ca practica religioasa, in Romania), nu doar ca
nu trebuie sa fie sprijinita, consistent, de catre Stat (asa cum se intampla in
prezent), ci trebuie sa fie interzisa, prin lege, deoarece este cea mai
subversiva si nociva religie, din cate se practica, la nivel international, in
prezent (si, din nenorocire, inca masiv, in Romania),precum si deoarece este
singura religie care, prin practica rituala, specific religioasa, malformeaza
fiintial si chiar anihileaza civilizational, specific, fiintele individuale
superioare (persoane), transformandu-le, din: oameni liberi, in: "robi ai lui
Hristos-Dumnezeul nostru", fara ca cei care au cazut victima acestei
degradari fiintiale (efectuata prin ritualul de botez, la o varsta infantila,
cand copiii nu se pot apara, singuri, nefiind deplin constienti0, precum si
prin ritualul de casatorie, precum si prin ritualul de inhumare.
Trebuie sa se cunoasca si sa se constientizeze, in mod corespunzator, ca
Romania a ajuns sa fie inrobita, in mod ocult si subversiv, ca Stat, in cea
mai mare masura,mai ales datorita faptului ca are o Populatie statala,
alcatuita, in mare majoritate, nu din oameni liberi-fiintial, ci din: "robi ai
lui Hristos", iar botezul ca: "rob"-fiintial are un efect catastrofal, in
evolutia existentiala a unei fiinte, astfel botezate, fiind, de fapt, o grava
agresiune ezoterica, de tip religios, de care nu se poate elibera, decat prin:
exorcizare fiintiala, efectuata de catre combatanti ezoterici, suficient de
puternici, dar in conditii ambientale,respectiv fiintiale, care nu sunt foarte
potrivnice infaptuirii, optime, a unei asemenea actiuni.
Pentru a exemplifica acest aspect, facem cunoscut ca o trasatura
caracteristica fetelor crestine-ortodoxe, care practica religia respectiva,
este aceea ca li se induce, mental, faptul ca datoria lor suprema, la nivel
spiritual, trebuie sa fie aceea de a deveni: "mirese ale Mirelui Hristos", iar,
pentru aceasta, trebuie sa se duca la manastire si sa se calugareasca,
claustrandu-se, astfel, singure, la nivel fiintial.
9. In cazul nu doar posibil, ci si probabil, in care institutiile abilitate,
precum si conducatorii acestora (carora ne adresam, public, prin aceasta
Declaratie), nu se vor implica, in mod concret, ferm si corect, in apararea si
respectarea ordinii constitutionale, asa cum, de altfel, cu regret, dar si cu
indignare, apreciem ca au si procedat, deja, unele dintre aceste institutii,
facem cunoscut ca ne vom considera indreptatiti sa ne adresam, direct,in
mod public, Populatiei statale, asa cum s-a procedat si in decembrie 1989,
in scopul de a constientiza si implica, direct si ferm: Poporul Roman, ca
prin mijloacele de care dispune, sa actioneze, eficient, pentru a restabili
ordinea, de Stat, constitutionala, in Romania, si a recupera (inclusiv printr-
o noua revolutie, daca se va dovedi necesar) Suveranitatea nationala, de la
acele institutii degradate, precum si de la acei conducatori abuzivi si chiar
6
inalt-tradatori, care au actionat, in mod ocult, subversiv, precum si extrem
de distructiv, la nivel societal, pentru a confisca Suveranitatea nationala, de
la detinatorul ei de drept si exclusiv: Poporul Roman, si a o utiliza, in mod
abuziv si chiar inalt-tradator, din punct de vedere constitutional, in folos
propriu, sau in folos de grup, specific clientelar.
10. Facem cunoscut, in finalul acestei Declaratii, ca, in situatia deosebit de
grava, in care apreciem ca a ajuns Statul Romania, ca urmare a declansarii
complotului anti-constitutional (mentionat anterior), mai intentionam ca, in
masura posibilului, precum si in cazul in care nu vom fi supusi unor
presiuni, si chiar opresiuni, din partea unor institutii, de Stat, degradate in
agenturi oculte si subversive ( la care suntem supusi, in mod consecvent, mai
ales in Timisoara, de aproximativ 2 ani,presiuni de natura sa ne impiedice sa ne
exercitam inclusiv datoria patriotica, civica si publica, pe care ne-am asumat-o),
vom realiza si difuza si alte analize-civice,mai detaliate, ale Proiectului de
modificare a Constitutiei (mentionat anterior), tocmai pentru a semnala si
exemplifica, mai bine, subversivitatea si pericolul statal si societal, pe care
il reprezinta legiferarea si implementarea, la nivel constitutional, a
respectivului Proiect.
Conducator
al Grupului Constitutional ''Timisoara''
Lorin Fortuna
P.S.
Facem apel la cei care apreciaza activitatea civica a Grupului
Constitutional "Timisoara", sa sprijine, in masura posibilitatilor, difuzarea
prezentei Declaratii, atat in cadrul Statului Romania, cat si in cadrul tarilor
membre, precum si ale organelor de conducere, ale Uniunii Europene.
Bibliografie recomandata:
1. Consuela Stratulat - Proiectul de modificare a Constitutiei, publicat in
Monitorul Oficial, http://m.ziuanews.ro/stiri/proiectul-de-modificare-a-
constitutiei-publicat-in-monitorul-oficial-114253
2. Grupul Constitutional "Timisoara" - "Constitutia de la Timisoara",
publicata la sectiunea: Publicatii, rubrica: Forumul Constitutional
Cetatenesc, in web-site-ul: www.lorin-fortuna.ro
3. Alte articole referitoare la Constitutia, actuala, a Romaniei, respectiv la
starea, actuala, a Statului Roman, publicate in cadrul Web-site-ului:
www.lorin-fortuna.ro, la sectiunile: Publicatii, in rubricile: Editoriale,
respectiv: Forumul Constitutional Cetatenesc, precum si in cadrul altor
sectiuni, si anume:
7
Editoriale:


In legatura cu batjocura la care este supusa, public, Republica Romania, de catre acei care,
neavand curajul si "radacina" societala de a fi cetateni, prefera sa se complaca in
comoditatea, lasa si umilitoare, de a deveni supusi monarhici (08.11.2013)
Cu privire la declaratia recenta a "presedintelui" Romaniei, referitoare la
neconstitutionalitatea revizuirii Constitutiei Romaniei (12.06.2013)
In legatura cu anumite propuneri de revizuire, referitoare la simbolurile heraldice, statale:
drapelul si stema Romaniei, adoptate de catre Comisia pentru revizuirea Constitutiei, din
cadrul Parlamentului Romaniei, precum si cu semnificatia ezoterica a anumitor calamitati
naturale, produse, recent, in Europa si in Romania (10.06.2013)
Cu privire la initiativele de revizuire a Constitut›iei Romaniei, realizate de catre anumite
organizatii civice, din cadrul Societat›ii Civile Romane (06.06.2013)
Propunere de legiferare a zilei de 15 martie ca: Ziua demnitat›ii etnice a Etniei Romane
(04.06.2013)
Declaratie cu privire la diminuarea pana la anihilare si chiar panaƒ la pervertire si batjocorire
a idealurilor Revolut›iei Romane din decembrie 1989 (01.06.2013)
Cu privire la necesitatea, stringenta, a infiintarii unui Institut de cercetari civilizational-
virtuale (20.11.2012)
Comunicat cu privire la posibilitatea restaurarii monarhiei in Romania (30.04.2013)
Cu privire la stabilirea vinovatilor principali pentru subminarea, pana la anulare, a
idealurilor Revolut›iei Romane din decembrie 1989 (24.01.2013)
Propuneri de modificare a Legii Recunostintei Nr. 341/2004 (10.11.2012)
Cu privire la alegerile parlamentare din 09.12.2012 (31.10.2012)
Propuneri de revizuire a Constitutiei Romaniei (14.10.2012)
Statul pseudo-democratic, de tip politienesc (06.06.2012)
Studiu comparativ intre analizele starii constitutionale a Romaniei, ca stat, efectuate de catre
Grupul Constitutional "Timisoara" si respectiv Comisia Prezidentiala de analiza a regimului
politic si constitutional din Romania - pentru consolidarea statului de drept (30.04.2012)
Statul laic (29.02.2012)
Statul social (15.01.2012)
Revolutie pentru Constitutie (proclamatie)
Apel din partea Grupului Constitutional "Timisoara"
Declaratie de intentii in vederea constituirii unui partid politic pentru transformarea
Romaniei (decembrie 2011)
Statul national (decembrie 2011)
Statul mafiot (02.09.2011)
Scrisoare deschisa Lorin Fortuna catre Traian Basescu
Forumul Constitutional Cetatenesc:


Adresa catre Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea
propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei
Anomaliile Constitutiei (10.10.2013)
Romania intre situatia de la Rosia Montana si specificul Statului politico-partidic-masonic-
agentural (23.09.2013)
Guvernarea Romaniei, in perioada post-revolutionara, prin uzurpare de Suveranitate
nationala (06.10.2013)
Apel pentru constituirea Forumului Constitutional Cetatenesc din Romania
Program principial de reformare a Constitutiei Romaniei
Obiective:
8
Miscarea: Misiunea Astrala Romania-Inteleapta - Obiective fundamentale
Miscarea Civica Mihai Eminescu:
 Contractul societal (06.02.2011)
 Statul de drept (2011)
 Apel pentru difuzarea in Romania a posturilor si a programelor TV din Republica Moldova
(31.08.2010)
 Scrisoare deschisa catre Presedintele Romaniei (2008)
Asociatia Victoria:


Analiza civica - cu privire la necinstirea, oficiala, a Revolutiei Romane din decembrie 1989
(RRD-1989) (18.12.2013)
Motivatie modificare constitutie (ianuarie 2011)
Aplicarea eronata si chiar subversiva a conceptului: democratie - aspecte specifice Romaniei
Rezolutia mitingului civic: "Azi in Timisoara, maine in toata tara!" - noiembrie 2011 -
Extrase din apelul prezentat la miting
Rezolutie Mitingul Libertatii, Demnitatii si Solidaritatii - septembrie 2011
Ziua Revolutiei (martie 2011)
Simpozion national "Romania incotro?" - afis
Declaratie de intentii privind infiintarea Partidului National Democrat din Romania
Program de revizuire a Constitutiei Romaniei - decembrie 2011
Proiect de program politic pentru scoaterea Romaniei din situatia de criza grava societala in
care se afla (25.09.2010)
Anunt Mitingul si Marsul Demnitatii - 22 decembrie 2010
Apel pentru fondarea Partidului Dreptatii Sociale
Principii de eradicare a coruptiei in Romania
Apel din partea asociatiei (04.07.2000)
Miscarea Sarmisegetuza:

Cu privire la importanta dez-robirii, respectiv a dez-aservirii, specific religioase - editie
revizuita (12.10.2013)
4. Alte articole:
Traian Băsescu: Parlamentul ar trebui dizolvat. Codul Penal, invitaţie la furt -
12 Decembrie 2013 - http://www.realitatea.net/basescu-despre-cele-mai-
importante-subiecte-ale-momentului-la-ora-11-00-live-text_1338160.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/basescu-martea-neagra-motiv-
serios-de-dizolvare-a-parlamentului-video-320332.html - 12.12.2013
http://www.graiulsalajului.ro/dacian-ciolos-este-furiosca-ungurii-vor-sa-
cumpere-ardealul-a-38439 - 17.01.2014
http://www.dcnews.ro/2014/02/site-urile-ortodoxe-sar-in-apararea-iuliei-
ionescu-daca-ar-fi-fugit-de-acasa-cu-un-baiat-insarcinata-si-gata-sa-faca-un-
avort-ar-fi-fost-absolut-normal/ - 19.02.2014
5. Emisiuni
9
- Emisiunea:Desteptarea Romaniei,denumita,incepand cu luna noiembrie
2o13:Inteleptarea Romaniei,transmisa de postul TV-Online:www.baricada.ro/arhiva
- Emisiunea:Desteptarea Romaniei,respectiv:Inteleptarea Romaniei/
www.youtube.com/user/luminaalba
6. Bloguri
- civizationalism-virtual.blogspot.ro
- virtual-civilizationalism.blogspot.ro
- www.baricada.ro
- www.saceleanul.tk
- mendrino.blogspot.ro
- www.manolemesterul.ro
- www.lorin-fortuna.ro/organizatii/Asociatia%20Victoria/index.html
10

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu