Amazon

marți, 11 martie 2014

DECLARATIE cu privire la pericolul destramarii statale a Romaniei, ca urmare a organizarii unui complot politico-partidic, uzurpator de Suveranitate nationala si inalt-tradator, de catre Guvernul actual al Romaniei, condus de catre "prim-sinistrul" Victor Viorel Ponta

Grupul Constitutional ”Timisoara”
Sediu: Timisoara, str. Salciei, nr.2, sc.C, ap.2
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Web-Site: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0256/446595
Nr: 3/10.3.2014
Catre:
Populatia statala a Romaniei
DECLARATIE
cu privire la pericolul destramarii statale a Romaniei, ca urmare a
organizarii unui complot politico-partidic, uzurpator de Suveranitate
nationala si inalt-tradator, de catre Guvernul actual al Romaniei,
condus de catre "prim-sinistrul" Victor Viorel Ponta
Spre stiinta:

Secretariatului General al Organizatiei Natiunilor Unite
 Parlamentului Uniunii Europene
 Comisiei Europene a Uniunii Europene
 Parlamentului Romaniei
 Senat
 Camera Deputatilor
 Presedintiei Romaniei
 Guvernului Romaniei
 Consiliului Superior al Magistraturii
 Curtii Constitutionale din Romania
 Altor institutii, organizatii si persoane interesate
 Mass-media
Avand in vedere evidentierea, publica, a politicii nu doar subversive, ci si
imperialiste, promovata de catre actuala conducere a Uniunii Europene (UE),
pentru transformarea UE, dintr-o Uniune de State suverane si independente
(cum a fost conceputa si infiintata, initial), intr-o Uniune statala, la nivel
continental, in care Statele componente sa-si piarda, in timp (datorita unor
presiuni politice si, mai ales, economice, precum si datorita impunerii si sustinerii, in
mod ocult si subversiv, a unor conducatori statali, inalt-tradatori si uzurpatori de
Suveranitate nationala), independenta si respectiv Suveranitatea statala (dupa
modelul de transformare a Statelor Unite ale Americii), mai ales prin a oferi, astfel,
plutocratiei autohtone, europene si mondiale, posibilitatea de a achizitiona,
contra cost, obiective economice, turistice, imobile, precum si teritorii extra-
vilane, dar si intra-vilane (vezi cazul satului Nadas, din judetul Arad), dupa
1
saracirea, in prealabil, a Populatiei Statelor in cauza (intre care si Statul
Romania), Grupul Constitutional "Timisoara" (GCT) face cunoscute urmatoarele
considerente:
1. In cadrul Statului Romania, puterea statala, suprema, de tip: Suveranitate
nationala, apartine exclusiv Poporului Roman (in conformitate cu prevederile
Articolului 2, aliniatele 1;2, din Constitutia actuala a Romaniei), si nu institutiilor
Statului, conducatorilor Statului, sau reprezentantilor Statului, chiar daca
acestia au fost alesi, in cadrul alegerilor statale, respectiv districtuale, respectiv
locale.
2. Suveranitatea nationala, ca putere suprema in Stat, se exercita exclusiv prin
referendum, organizat, in prealabil, prin deplina si corecta instiintare a
Electoratului, si nu de catre institutiile de Stat, sau de catre conducatorii,
respectiv de catre reprezentantii principalelor institutii, de Stat.
Referendumul, in cauza, trebuie sa se desfasoare nu doar in deplina si
corecta cunostinta de cauza, a Electoratului, ci si in deplina legitimitate
constitutionala si legislativa, adica prin participarea majoritatii Electoratului la
adoptarea unor hotariri de tip referendar, care vor fi valabil exprimate numai
daca au fost adoptate tot cu majoritate de voturi (majoritate care va fi considerata
la nivelul intregului Electorat statal, si nu doar la nivelul Electoratului care a
participat la referendum), in mod specific unui Stat de drept, precum si unui Stat
democratic, autentic, asa cum este prevazut a fi, la nivel constitutional, Statul
Romania (in Articolul 1, aliniatul 3, din Constitutia actuala a Romaniei).
Numai Poporul Roman, prin intermediul majoritatii Electoratului statal,
poate aprecia care dintre hotaririle adoptate, de catre institutii de Stat, sau de
catre conducatori, sau de catre reprezentanti ai acestor institutii, care hotarari
afecteaza interesele fundamentale, respectiv principale, respectiv importante, ale
Poporului Roman, dar care nu au fost supuse, in prealabil, pentru validare,
respectiv invalidare (in functie de caz, prin referendum), sunt asumate, sau nu sunt
asumate, de catre Poporul Roman, in calitate de detinator exclusiv al
Suveranitatii nationale, ca putere suprema in Stat.
3. Daca anumite partide politice, corupte, respectiv clientelizate, respectiv
masonizate si chiar mafiotizate, atunci cand s-au aflat la guvernare, au comis si
comit, inclusiv in prezent, abuzuri constitutionale de tip: uzurpari de
Suveranitate nationala, inalta tradare, inselaciune s.a, in dauna Poporului
Roman, prin adoptarea de hotarari care le depasesc competenta constitutionala
si care afecteaza interesele fundamentale, respectiv principale, respectiv
importante, ale Poporului Roman, precum si care hotariri nu au fost validate, in
prealabil, sau dupa adoptarea lor, prin organizare de referendum, in acest scop,
atunci respectivele hotariri vor putea fi, ulterior adoptarii lor, asumate, pentru a
fi acceptate (validate), sau neasumate (invalidate), adica nu vor fi acceptate de
catre Poporul Roman, prin referendum, in calitate de detinator, exclusiv, al
Suveranitatii nationale, ca putere suprema, in Stat.
2
4. Acele persoane, fizice sau juridice, care au profitat de inselarea Poporului
Roman, prin adoptarea anumitor hotarari, care afecteaza interese
fundamentale, principale, sau importante ale Poporului Roman (care hotarari,
insa, nu au fost supuse, ulterior, pentru a fi validate, dupa adoptarea lor, prin
referendum, de catre Poporul Roman), tocmai in scopul de a prejudicia, in mod
deliberat, respectivele interese ale Poporului Roman, trebuie sa stie ca, in caz de
invalidare, de catre Poporul Roman, prin referendum, a hotaririlor respective,
vor trebui sa-si asume consecintele riscului de a fi negociat cu persoane
neabilitate, corespunzator, de catre Poporul Roman, incheierea unor acorduri
oficiale, interne sau internationale (mai ales in cazurile in care respectivele
acorduri au adus grave prejudicii Poporului Roman), precum si ca responsabilitatea
incheierii acelor acorduri revine, in aceasta situatie, exclusiv celor ce le-au
incheiat, fara a solicita, in prealabil, sau ulterior, exprimarea acordului de vointa
(in cunostinta deplina si corecta, de cauza, prin referendum), a Poporului
Roman, in vederea asumarii respectivelor acorduri, de catre Poporul Roman, in
calitate de detinator, exclusiv, al Suveranitatii nationale, ca putere suprema, in
Stat.
5. Avand in vedere faptul ca o mare parte a conducatorilor, respectiv a
guvernantilor, care au condus, respectiv au guvernat Statul Romania, in
perioada post-revolutionara, au comis numeroase abuzuri constitutionale, de tip:
uzurpare de Suveranitate nationala, respectiv: inalta tradare, GCT atrage
atentia ca infractiunile constitutionale, in cauza (considerate in Dreptul
Constitutional, precum si in jurisprudenta justitiara, constitutionala,
internationala, ca fiind: crime constitutionale, sau: crime societale), precum si
alte infractiuni (exemple: inselaciune, ocultarea inselaciunii prin secretizarea,
oficiala, a actelor in cauza, comiterea de fals in acte oficiale s.a.), pot fi
considerate, ulterior, prin referendum, de catre Poporul Roman, ca:
imprescriptibile, temporal, si pot fi inculpate si judecate, inclusiv in
conformitate cu prevederi constitutionale, introduse ulterior comiterii lor
(exemple: pedeapsa cu moartea, pedeapsa cu munca silnica, pe viata, confiscarea
totala a averii; anularea diplomelor de specializare; interzicerea de a mai ocupa
o functie publica; interzicerea unor drepturi prevazute a fi acordate cetatenilor
Statului, precum: dreptul de a alege, respectiv dreptul de a fi ales pentru
ocuparea unei functii publice).
6. Pentru ca infractiunile mentionate anterior sa nu mai tenteze alti potentiali
infractori, pentru a fi comise in viitor, in cadrul Statului Romania, GCT propune
Populatiei statale a Romaniei si totodata solicita institutiilor abilitate, ale
Statului, organizarea unui referendum, desfasurat in deplina si corecta
cunostinta de cauza si de legitimitate, prin care sa se supuna acordului de vointa
al Poporului Roman (prin intermediul consultarii referendare a Electoratului statal)
oportunitatea ingradirii, corespunzatoare, sau chiar interzicerea (in functie de
situatia actuala a Romaniei) acordarii dreptului de proprietate, persoanelor fizice,
3
respectiv persoanelor juridice, respectiv institutiilor de Stat, asupra mediului
terestru, respectiv asupra mediului acvatic, respectiv asupra mediului aerian, ale
Statului Romania.
In conformitate cu cele expuse anterior, proprietatea privata, respectiv
colectiva, respectiv institutionala, asupra celor 3 tipuri de medii: terestru,
acvatic, aerian, se propune, astfel, a fi drastic restrictionata, sau chiar interzisa
(in functie de caz) si inlocuita (partial sau chiar total, in functie de caz) cu
acordarea dreptului de utilizare, pe o durata temporala, determinata si
conditionata de modul de utilizare al tipurilor respective de proprietate (care
proprietate, in cazul interzicerii proprietatii private, colective, sau institutionale,
a mediilor, in cauza, enuntate anterior, sa revina exclusiv, ca drept de proprietate,
doar Statului Roman), tocmai pentru ca acest drept de proprietate sa nu poata fi
utilizat in vederea imbogatirii abuzive si nejustificate a unor persoane,
organizatii, institutii (exemple: Biserica Crestina Ortodoxa, Serviciul Roman de
Informatii s.a, dupa modelul fostei Securitati comunist-dictatoriale), dar, mai ales,
in scopul dezintegrarii statale a Romaniei, asa cum apreciem ca se intentioneaza,
in prezent, chiar de catre actualul Guvern si, mai ales, de catre actualul "prim-
sinistru" al acestui Guvern.
Exemplificam, in acest context, ca in alte State, care au constientizat,
corespunzator, pericolul reprezentat de aplicarea, abuziva si subversiva, a
dreptului de proprietate, privata, mentionat anterior (exemplu: Ungaria), s-a
procedat, deja, la restrictionarea corespunzatoare a acestui drept, in timp ce, in
cadrul Statului Romania, dimpotriva, s-au comis, deja, mai multe abuzuri
constitutionale, legislative, respectiv justitiare, deosebit de grave, in acest
domeniu (exemplu: retrocedarea, pe cale justitiara, a unui sat intreg: Nadas, din
judetul Arad, prin aplicarea, in mod abuziv, a principiului: "restitutio in
integrum", chiar impotriva intereselor fundamentale ale Statului Roman),
precum si s-au incheiat anumite acorduri, internationale, dar mentinute, inca,
secrete, in vederea escaladarii abuzive a dreptului in cauza, mergand pana la
acceptarea stramutarii, in Romania, a unor segmente populationale, importante,
din alte State (exemple: Israel) si chiar pana la destramarea statala a Romaniei.
Mai evidentiem ca tot prin utilizarea abuziva a dreptului de proprietate
asupra terenurilor, in trecut, anumite State (exemplu: Statul Palestina) au
pierdut importante teritorii statale, in care s-au infiintat, apoi, chiar alte State
(exemplu: Statul Israel), cu sprijin imperialist, din partea unor State care, si in
prezent, exercita presiuni oculte, subversive si distructive, la nivel statal (inclusiv
asupra Romaniei), pentru utilizarea, abuziva si samavolnica, a dreptului de
proprietate teritoriala si mai ales a dreptului de vanzare teritoriala, in conditiile
in care o mare parte a proprietarilor de terenuri (extra-vilane, respectiv intra-
vilane) din Romania au fost adusi, in mod deliberat, intr-o stare de saracie, din
care nu pot iesi decat prin vanzarea terenurilor, in cauza, la un pret cat mai
mare, accesibil, de regula, numai "investitorilor" straini.
GCT mai propune ca in cazul in care, prin referendum, Poporul Roman va
opta pentru interzicerea dreptului de proprietate privata, colectiva si
institutionala, asupra mediului terestru, respectiv acvatic, respectiv aerian, acest
4
drept sa fie inlocuit prin acordarea unui drept de folosinta temporala, acordata
in mod adecvat, precum si specific meritocratic, acelor institutii, respectiv
organizatii, respectiv cetateni, care s-au remarcat prin realizari,
corespunzatoare, in utilizarea optima si benefica, la nivel statal, a mediilor, in
cauza, acordate in folosinta, precum si acelora care s-au evidentiat, prin merite
deosebite, la nivel social, respectiv societal, fata de Statul Romania, pentru care
dreptul de folosinta temporara, in cauza, ar putea fi acordat, in mod specific
meritocratic, cu plata unor taxe de utilizare mici sau chiar (in functie de caz) in
mod gratuit, sub forma de recompensa specific legislativa.
Tot referitor la cele propuse anterior, Statul Roman ar putea beneficia, intr-
un asemenea context, de monopolul asupra detinerii, exclusive, in ansamblu, a
mediilor mentionate anterior, de venituri sigure si deosebit de importante, ca
valoare, rezultate prin intermediul colectarii taxelor pe utilizarea mediilor in
cauza, acordate cu drept de folosinta temporala (in functie de caz), pe o durata
temporala mai lunga, cu posibilitati de prelungire, motivate adecvat (exemple:
pentru constructia de case, obiective industriale, obiective sociale, ansambluri de
locuit s.a.), respectiv pe durate temporale mai scurte, tot motivate adecvat
(exemple: pentru practicarea agriculturii, cresterii animalelor, viticulturii,
pomiculturii s.a.), precum si pentru constructia de drumuri, sosele si autostrazi,
baze turistice si de agrement, baze sportive, rezervatii naturale s.a.
Si tot in contextul mentionat anterior, Statul Roman ar putea beneficia de
o protectie a mediului ambiental, net superioara fata de posibilitatile de care
dispune, in prezent, dar, mai ales, de posibilitatea de a realiza un Sector
economic de Stat, deosebit de important, ca sursa de venituri, principale, ale
Statului, care sa ofere locuri de munca stabile, demnitate existentiala (inclusiv
prin venit minim garantat), acces ieftin la obiective turistice si de agrement, baze
sportive, precum si fonduri sigure pentru acordarea de pensii si protectie
sociala, in conditii de stabilitate statala si de mai buna coabitare populationala,
onorand, astfel, si calitatea de: Stat social (in conformitate cu idealurile Revolutiei
Romane din decembrie 1989), cum este prevazuta a fi, la nivel constitutional,
Romania (in cadrul Articolului 1, aliniatul 3), tip de Stat care a fost, insa, practic
desfiintat si batjocorit public, chiar de catre anumiti conducatori ai Statului
(exemple: T.Basescu, G.C.L.Antonescu), prin etichetare, peiorativa, ca: Stat
populist, respectiv prin precizare ca doreste ca Romania sa devina un Stat orientat,
prioritar, exclusiv pentru indivizi (adica nu si pentru cetateni).
Conducator
al Grupului Constitutional ''Timisoara''
Lorin Fortuna
Bibliografie recomandata:
 http://www.vrn.ro/protestatarilor-din-pungesti-li-s-a-interzis-pana-si-greva-foamei
 http://www.vrn.ro/instantele-din-vaslui-tergiverseaza-tot-mai-mult-in-
%E2%80%9Cdosarul-pungesti%E2%80%9D
 http://www.tion.ro/primaria-timisoara-s-a-indatorat-pe-12-ani-a-luat-un-credit-de-
5aproape-25-de-milioane-de-euro/1390323
http://www.manolemesterul.ro/index.php/editorial/367321-revolutia-romana-a-
fost-batjocorita-trada-furata-si-aruncata-in-derizoriu-o-spune-un-erou-al-ei-
bucovineanul-lorin-fortuna.html
http://epochtimes-romania.com/news/revoltati-revolutionarii-din-89-au-protestat-
in-fata-guvernului-trei-revolutionari-s-au-sinucis-in-doua-saptamani---213589
http://www.evz.ro/detalii/stiri/premiera-in-justitie-publicistul-george-stanca-a-
fost-condamnat-la-inchisoare-pentru-plag-1074264.html
http://www.9am.ro/stiri/International/251622/sant-egidio-46-de-state-pastreaza-
pedeapsa-cu-moartea.html
http://www.puterea.ro/politica/peste-jumatate-dintre-romani-nici-nu-vor-sa-mai-
auda-de-alegeri-77816.html
http://www.cotidianul.ro/complot-guvernamental-impotriva-romanilor-si-
mediului-de-afaceri-229343/
http://civilizationalism-virtual.blogspot.ro/2014/02/manifest-civic-jos-prim-
sinistrul.html
http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-16773768-prefectul-mures-
marsul-secuilor-nu-este-legal-aprobat-targu-mures-ciuda-declaratiilor-
organizatorilor.htm
http://www.evz.ro/detalii/stiri/vezi-ce-primesc-minorita-1085849.html
http://www.presaonline.com/stiri/social/din-ciclul-proprietatea-este-un-moft-
terenurile-agricole-se-vor-vinde-doar-cu-voia-autoritatilor-2496879.html
http://www.capital.ro/srainii-pot-cumpara-teren-agricol-fara-limita-de-suprafata-
si-nu-au-nevoie-de-cunostinte.html
http://www.graiulsalajului.ro/dacian-ciolos-este-furiosca-ungurii-vor-sa-cumpere-
ardealul-a-38439
http://www.cotidianul.ro/victor-ponta-a-tradat-transilvania-233301/
http://www.evz.ro/detalii/stiri/laszlo-borbely-udmr-trebuie-sa-isi-formuleze-clar-
si-istet-doleantele-1084894.html
http://www.mediafax.ro/social/consiliul-national-secuiesc-prin-transferul-
complexului-bradul-la-episcopia-ortodoxa-guvernul-a-defavorizat-voit-maghiarii-
11847033
http://www.dcnews.ro/2014/03/politica-discriminarii-ppe-isi-bate-joc-de-romania/
http://www.evz.ro/detalii/stiri/gazele-din-romania-vor-fi-mai-scumpe-decat-cele-
din-ue-1084332.html
http://www.gandul.info/international/statul-care-nu-mai-vrea-sa-adere-la-ue-
motivul-acestei-hotarari-11272139
http://trezirealarealitate.ro/2013/12/discursul-lui-godfrey-bloom-in-parlamentul-
european-va-vor-asalta-si-va-vor-spanzura/
http://proiectromania.wordpress.com/2013/10/11/traim-vremuri-istorice-suntem-
contemporani-cu-moartea-unui-stat/
http://stirilepetvro.blogspot.ro/2012/12/islanda-arunca-la-gunoi-guvernul-
corupt.html
http://lorin-fortuna.ro/reviste/forum_constitutional/rosia_montana.pdf
http://lorin-fortuna.ro/reviste/forum_constitutional/
6
Epilog:
„Ţară de secături, ţară minoră,
căzută ruşinos la examenul
de capacitate în faţa Europei.
Aici ne-au adus politicienii ordinari,
hoţii improvizaţi astăzi în moralişti,
miniştrii care s-au vândut o viaţă întreagă,
deputaţii contrabandişti.
Nu ne prăbuşim
nici de numărul duşmanului,
nici de armamentul lui,
boala o avem în suflet,
e o epidemie înfricoşătoare
de meningită morală”
Octavian Goga, 1916
7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu