Amazon

joi, 13 martie 2014

DECLARATIE cu privire la pericolul destramarii statale a Romaniei, ca urmare a organizarii unui complot politico-partidic, uzurpator de Suveranitate nationala si inalt-tradator, de catre Guvernul actual al Romaniei, condus de catre "prim-sinistrul" Victor Viorel Ponta (editie revazuta si completata pe baza observatiilor si sugestiilor primite, referitoare la prima editie, difuzata in data: 10.3.2014)

Grupul Constitutional ”Timisoara”
Sediu: Timisoara, str. Salciei, nr.2, sc.C, ap.2
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Web-Site: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0256/446595
Nr: 3/12.3.2014
Catre:
Populatia statala a Romaniei
DECLARATIE
cu privire la pericolul destramarii statale a Romaniei, ca urmare a
organizarii unui complot politico-partidic, uzurpator de Suveranitate
nationala si inalt-tradator, de catre Guvernul actual al Romaniei,
condus de catre "prim-sinistrul" Victor Viorel Ponta
(editie revazuta si completata pe baza observatiilor si sugestiilor primite,
referitoare la prima editie, difuzata in data: 10.3.2014)
Spre stiinta:

Secretariatului General al Organizatiei Natiunilor Unite
 Parlamentului Uniunii Europene
 Comisiei Europene a Uniunii Europene
 Parlamentului Romaniei
 Senat
 Camera Deputatilor
 Presedintiei Romaniei
 Guvernului Romaniei
 Consiliului Superior al Magistraturii
 Curtii Constitutionale din Romania
 Altor institutii, organizatii si persoane interesate
 Mass-media
- Avand in vedere evidentierea, publica, a practicarii, de catre actuala
Conducere a Uniunii Europene (UE), a unei politici, specific imperialiste si
hegemoniste, de transformare a UE, dintr-o Uniune de State suverane si
independente (cum a fost conceputa si infiintata), intr-o Uniune statala, de nivel
continental, in care, la nivel de conducere, se actioneaza, in mod subversiv,
pentru ca unora dintre Statele componente sa li se diminueze, in mod
determinant, independenta si suveranitatea, in favoarea Conducerii UE, pentru
a fi, apoi, aduse intr-o stare de dependenta existentiala, fata de Conducerea UE
(dupa modelul de transformare a Uniunii de State Americane, in: Statele Unite ale
Americii), precum si:
1
- Avand in vedere presiunile politice si, mai ales, economice, puternice, practicate
de catre actuala Conducere a UE, asupra unor State, membre ale UE (intre care
si Statul Romania), si condamnate, se pare, in mod ocult si subversiv, pentru a fi
sacrificate, in beneficiul altor State, membre ale UE si, in special, a Statelor care
au monopolizat, de fapt, Conducerea UE si doresc s-o mentina, chiar si cu orice
pret, precum si:
- Avand in vedere afectarea, deosebit de grava, comisa deja, asupra intereselor
fundamentale, respectiv principale, respectiv importante, ale Statelor (precum si
ale Populatiilor statale, aferente) condamnate a fi sacrificate (intre care si Statul
Romania), in folosul altor State, in modul mentionat anterior, precum si:
- Avand in vedere sustinerea si chiar impunerea, de catre actuala Conducere a UE
(precum si de catre conducerile unor State care, desi nu sunt membre ale UE,
precum: SUA, Germania, Israel, Federatia Rusa, practica, inclusiv in prezent, o
politica specific imperialista, chiar si asupra unor State europene, membre ale
UE), a unor conducatori in Statele condamnate a fi sacrificate, in scopul enuntat
anterior, care sa fie, insa, si persoane obediente fata de Statele imperialiste, in
cauza, precum si:
- Avand in vedere faptul ca respectivele conduceri ale Statelor care practica
imperialismul, mentionat anterior, sunt, de fapt, la randul lor, coordonate si chiar
dirijate de catre organizatii internationale, oculte si subversive, de tip masonic,
dar si mafiot, care au elaborat si implementeaza, inclusiv in prezent, asa-numita:
noua ordine mondiala (cu prioritate si chiar in regim de urgenta, in Romania),
organizatii care, la randul lor, sunt conduse, insa, de catre reprezentanti
principali ai unor oligarhii de tip plutocratic, dar, de regula, nu si meritocratic,
la nivel societal, precum si:
- Avand in vedere ca inrobirea statala, de tip imperialist, a unor State, membre,
ale UE, condamnate a deveni "victime statale", in favoarea altor State, atat
membre (exemple: Germania, Marea Britanie, Franta, Belgia, Olanda), cat si
nemembre ale UE (exemple: SUA, Canada, Israel, Federatia Rusa), se realizeaza, in
principal, pe de o parte, prin sustinerea, sau chiar prin impunerea, in "Statele
victime", a unor conducatori statali, favorizanti, obedienti sau chiar agenti ai
organizatiilor internationale, oculte si subversive, mentionate anterior, iar, pe de
alta parte, prin acordarea unor imprumuturi (exemple: de catre institutii
financiare, internationale, precum: Fondul Monetar International, Banca
Mondiala, conduse, insa, tot de catre reprezentanti ai respectivelor organizatii
oculte si subversive), precum si incheierea unor acorduri internationale (exemple:
anumite tratate impuse de catre actuala conducere a UE, aliante militare, contracte de
concesionare a exploatarii unor resurse naturale, sau de vanzari de terenuri, respectiv
de imobile s.a.), in conditii dezavantajoase, sau chiar foarte dezavantajoase
pentru Statul Roman, respectiv pentru Poporul Roman, incheierea acordurilor,
in cauza, realizandu-se, de regula, prin uzurparea Suveranitatii nationale
(detinuta, exclusiv, de catre Poporul Roman), respectiv chiar prin inalta tradare si
alte abuzuri constitutionale, respectiv legislative (exemplu: prin secretizarea
documentelor, oficiale, ale acordurilor, in cauza),
2
Grupul Constitutional "Timisoara" (GCT) face cunoscute urmatoarele
considerente:
1. In cadrul Statului Romania, puterea statala, suprema, de tip: Suveranitate
nationala, apartine exclusiv Poporului Roman (in conformitate cu prevederile
Articolului 2, aliniatele 1;2, din Constitutia actuala a Romaniei), si nu institutiilor
Statului, conducatorilor Statului, sau reprezentantilor Statului, chiar daca
acestia au fost alesi, in cadrul alegerilor statale, respectiv districtuale, respectiv
locale.
2. Suveranitatea nationala, ca putere suprema in Stat, se exercita exclusiv prin
referendum, organizat, in prealabil, prin deplina si corecta instiintare a
Electoratului, si nu de catre institutiile de Stat, sau de catre conducatorii,
respectiv de catre reprezentantii principalelor institutii, de Stat.
Referendumul, in cauza, trebuie sa se desfasoare nu doar in deplina si
corecta cunostinta de cauza, a Electoratului, ci si in deplina legitimitate
constitutionala si legislativa, adica prin participarea majoritatii Electoratului la
adoptarea unor hotariri de tip referendar, care vor fi valabil exprimate numai
daca au fost adoptate tot cu majoritate de voturi (majoritate care va fi considerata
la nivelul intregului Electorat statal, si nu doar la nivelul Electoratului care a
participat la referendum), in mod specific unui Stat de drept, precum si unui Stat
democratic, autentic, asa cum este prevazut a fi, la nivel constitutional, Statul
Romania (in Articolul 1, aliniatul 3, din Constitutia actuala a Romaniei).
Numai Poporul Roman, prin intermediul majoritatii Electoratului statal,
poate aprecia care dintre hotaririle adoptate, de catre institutii de Stat, sau de
catre conducatori, sau de catre reprezentanti ai acestor institutii, care hotarari
afecteaza interesele fundamentale, respectiv principale, respectiv importante, ale
Poporului Roman, dar care nu au fost supuse, in prealabil, pentru validare,
respectiv invalidare (in functie de caz, prin referendum), sunt asumate, sau nu sunt
asumate, de catre Poporul Roman, in calitate de detinator exclusiv al
Suveranitatii nationale, ca putere suprema in Stat.
3. Daca anumite partide politice, corupte, respectiv clientelizate, respectiv
masonizate si chiar mafiotizate, atunci cand s-au aflat la guvernare, au comis si
comit, inclusiv in prezent, abuzuri constitutionale de tip: uzurpari de
Suveranitate nationala, inalta tradare, inselaciune s.a, in dauna Poporului
Roman, prin adoptarea de hotarari care le depasesc competenta constitutionala
si care afecteaza interesele fundamentale, respectiv principale, respectiv
importante, ale Poporului Roman, precum si care hotariri nu au fost validate, in
prealabil, sau dupa adoptarea lor, prin organizare de referendum, in acest scop,
atunci respectivele hotariri vor putea fi, ulterior adoptarii lor, asumate, pentru a
fi acceptate (validate), sau neasumate (invalidate), adica nu vor fi acceptate de
catre Poporul Roman, prin referendum, in calitate de detinator, exclusiv, al
Suveranitatii nationale, ca putere suprema, in Stat.
3
4. Acele persoane, fizice sau juridice, care au profitat de inselarea Poporului
Roman, prin adoptarea anumitor hotarari, care afecteaza interese
fundamentale, principale, sau importante ale Poporului Roman (care hotarari,
insa, nu au fost supuse, ulterior, pentru a fi validate, dupa adoptarea lor, prin
referendum, de catre Poporul Roman), tocmai in scopul de a prejudicia, in mod
deliberat, respectivele interese ale Poporului Roman, trebuie sa stie ca, in caz de
invalidare, de catre Poporul Roman, prin referendum, a hotaririlor respective,
vor trebui sa-si asume consecintele riscului de a fi negociat cu persoane
neabilitate, corespunzator, de catre Poporul Roman, incheierea unor acorduri
oficiale, interne sau internationale (mai ales in cazurile in care respectivele
acorduri au adus grave prejudicii Poporului Roman), precum si ca responsabilitatea
incheierii acelor acorduri revine, in aceasta situatie, exclusiv celor ce le-au
incheiat, fara a solicita, in prealabil, sau ulterior, exprimarea acordului de vointa
(in cunostinta deplina si corecta, de cauza, prin referendum), a Poporului
Roman, in vederea asumarii respectivelor acorduri, de catre Poporul Roman, in
calitate de detinator, exclusiv, al Suveranitatii nationale, ca putere suprema, in
Stat.
5. Avand in vedere faptul ca o mare parte a conducatorilor, respectiv a
guvernantilor, care au condus, respectiv au guvernat Statul Romania, in
perioada post-revolutionara, au comis numeroase abuzuri constitutionale, de tip:
uzurpare de Suveranitate nationala, respectiv: inalta tradare, GCT atrage
atentia ca infractiunile constitutionale, in cauza (considerate in Dreptul
Constitutional, precum si in jurisprudenta justitiara, constitutionala,
internationala, ca fiind: crime constitutionale, sau: crime societale), precum si
alte infractiuni (exemple: inselaciune, ocultarea inselaciunii prin secretizarea,
oficiala, a actelor in cauza, comiterea de fals in acte oficiale s.a.), pot fi
considerate, ulterior, prin referendum, de catre Poporul Roman, ca:
imprescriptibile, temporal, si pot fi inculpate si judecate, inclusiv in
conformitate cu prevederi constitutionale, introduse ulterior comiterii lor
(exemple: pedeapsa cu moartea, pedeapsa cu munca silnica, pe viata, confiscarea
totala a averii; anularea diplomelor de specializare; interzicerea de a mai ocupa
o functie publica; interzicerea unor drepturi prevazute a fi acordate cetatenilor
Statului, precum: dreptul de a alege, respectiv dreptul de a fi ales pentru
ocuparea unei functii publice).
6. Pentru ca infractiunile mentionate anterior sa nu mai tenteze alti potentiali
infractori, pentru a fi comise in viitor, in cadrul Statului Romania, GCT propune
Populatiei statale a Romaniei si totodata solicita institutiilor abilitate, ale
Statului, organizarea unui referendum, desfasurat in deplina si corecta
cunostinta de cauza si de legitimitate, prin care sa se supuna acordului de vointa
al Poporului Roman (prin intermediul consultarii referendare a Electoratului statal)
oportunitatea ingradirii, corespunzatoare, sau chiar interzicerea (in functie de
situatia actuala a Romaniei) acordarii dreptului de proprietate, persoanelor fizice,
respectiv persoanelor juridice, respectiv institutiilor de Stat, asupra mediului
4
terestru, respectiv asupra mediului acvatic, respectiv asupra mediului aerian, ale
Statului Romania.
In conformitate cu cele expuse anterior, proprietatea privata, respectiv
colectiva, respectiv institutionala, asupra celor 3 tipuri de medii: terestru,
acvatic, aerian, se propune, astfel, a fi drastic restrictionata, sau chiar interzisa
(in functie de caz) si inlocuita (partial sau chiar total, in functie de caz) cu
acordarea dreptului de utilizare, pe o durata temporala, determinata si
conditionata de modul de utilizare al tipurilor respective de proprietate (care
proprietate, in cazul interzicerii proprietatii private, colective, sau institutionale,
a mediilor, in cauza, enuntate anterior, sa revina exclusiv, ca drept de proprietate,
doar Statului Roman), tocmai pentru ca acest drept de proprietate sa nu poata fi
utilizat in vederea imbogatirii abuzive si nejustificate a unor persoane,
organizatii, institutii (exemple: Biserica Crestina Ortodoxa, Serviciul Roman de
Informatii s.a, dupa modelul fostei Securitati comunist-dictatoriale), dar, mai ales,
in scopul dezintegrarii statale a Romaniei, asa cum apreciem ca se intentioneaza,
in prezent, chiar de catre actualul Guvern si, mai ales, de catre actualul "prim-
sinistru" al acestui Guvern.
Exemplificam, in acest context, ca in alte State, care au constientizat,
corespunzator, pericolul reprezentat de aplicarea, abuziva si subversiva, a
dreptului de proprietate, privata, mentionat anterior (exemplu: Ungaria), s-a
procedat, deja, la restrictionarea corespunzatoare a acestui drept, in timp ce, in
cadrul Statului Romania, dimpotriva, s-au comis, deja, mai multe abuzuri
constitutionale, legislative, respectiv justitiare, deosebit de grave, in acest
domeniu (exemplu: retrocedarea, pe cale justitiara, a unui sat intreg: Nadas, din
judetul Arad, prin aplicarea, in mod abuziv, a principiului: "restitutio in
integrum", chiar impotriva intereselor fundamentale ale Statului Roman),
precum si s-au incheiat anumite acorduri, internationale, dar mentinute, inca,
secrete, in vederea escaladarii abuzive a dreptului in cauza, mergand pana la
acceptarea stramutarii, in Romania, a unor segmente populationale, importante,
din alte State (exemple: Israel) si chiar pana la destramarea statala a Romaniei.
Mai evidentiem ca tot prin utilizarea abuziva a dreptului de proprietate
asupra terenurilor, in trecut, anumite State (exemplu: Statul Palestina) au
pierdut importante teritorii statale, in care s-au infiintat, apoi, chiar alte State
(exemplu: Statul Israel), cu sprijin imperialist, din partea unor State care, si in
prezent, exercita presiuni oculte, subversive si distructive, la nivel statal (inclusiv
asupra Romaniei), pentru utilizarea, abuziva si samavolnica, a dreptului de
proprietate teritoriala si mai ales a dreptului de vanzare teritoriala, in conditiile
in care o mare parte a proprietarilor de terenuri (extra-vilane, respectiv intra-
vilane) din Romania au fost adusi, in mod deliberat, intr-o stare de saracie, din
care nu pot iesi decat prin vanzarea terenurilor, in cauza, la un pret cat mai
mare, accesibil, de regula, numai "investitorilor" straini.
GCT mai propune ca in cazul in care, prin referendum, Poporul Roman va
opta pentru interzicerea dreptului de proprietate privata, colectiva si
institutionala, asupra mediului terestru, respectiv acvatic, respectiv aerian, acest
drept sa fie inlocuit prin acordarea unui drept de folosinta temporala, acordata
5
in mod adecvat, precum si specific meritocratic, acelor institutii, respectiv
organizatii, respectiv cetateni, care s-au remarcat prin realizari,
corespunzatoare, in utilizarea optima si benefica, la nivel statal, a mediilor, in
cauza, acordate in folosinta, precum si acelora care s-au evidentiat, prin merite
deosebite, la nivel social, respectiv societal, fata de Statul Romania, pentru care
dreptul de folosinta temporara, in cauza, ar putea fi acordat, in mod specific
meritocratic, cu plata unor taxe de utilizare mici sau chiar (in functie de caz) in
mod gratuit, sub forma de recompensa specific legislativa.
Tot referitor la cele propuse anterior, Statul Roman ar putea beneficia, intr-
un asemenea context, de monopolul asupra detinerii, exclusive, in ansamblu, a
mediilor mentionate anterior, de venituri sigure si deosebit de importante, ca
valoare, rezultate prin intermediul colectarii taxelor pe utilizarea mediilor in
cauza, acordate cu drept de folosinta temporala (in functie de caz), pe o durata
temporala mai lunga, cu posibilitati de prelungire, motivate adecvat (exemple:
pentru constructia de case, obiective industriale, obiective sociale, ansambluri de
locuit s.a.), respectiv pe durate temporale mai scurte, tot motivate adecvat
(exemple: pentru practicarea agriculturii, cresterii animalelor, viticulturii,
pomiculturii s.a.), precum si pentru constructia de drumuri, sosele si autostrazi,
baze turistice si de agrement, baze sportive, rezervatii naturale s.a.
Si tot in contextul mentionat anterior, Statul Roman ar putea beneficia de
o protectie a mediului ambiental, net superioara fata de posibilitatile de care
dispune, in prezent, dar, mai ales, de posibilitatea de a realiza un Sector
economic de Stat, deosebit de important, ca sursa de venituri, principale, ale
Statului, care sa ofere locuri de munca stabile, demnitate existentiala (inclusiv
prin venit minim garantat), acces ieftin la obiective turistice si de agrement, baze
sportive, precum si fonduri sigure pentru acordarea de pensii si protectie
sociala, in conditii de stabilitate statala si de mai buna coabitare populationala,
onorand, astfel, si calitatea de: Stat social (in conformitate cu idealurile Revolutiei
Romane din decembrie 1989), cum este prevazuta a fi, la nivel constitutional,
Romania (in cadrul Articolului 1, aliniatul 3), tip de Stat care a fost, insa, practic
desfiintat si batjocorit public, chiar de catre anumiti conducatori ai Statului
(exemple: T.Basescu, G.C.L.Antonescu), prin etichetare, peiorativa, ca: Stat
populist, respectiv prin precizarea ca doreste ca Romania sa devina un Stat orientat,
prioritar, pentru a favoriza indivizi (adica nu si pentru cetateni).
In final, consideram necesar sa lansam un apel de cooperare civica a
asociatiilor civice care si-au constientizat misiunea si, totodata, datoria patriotica de
a actiona, in comun, pentru salvarea Statului Romania, de pericolul dezmembrarii
teritoriale si chiar al dezintegrarii statale, pentru a oferi, impreuna, o alternativa,
specific civica, comuna, la viitoarele alegeri euro-parlamentare, care sa
concureze oferta politico-partidica a partidelor politice reprezentate in actualul
Parlament al Romaniei, despre care care apreciem ca se fac vinovate de aducerea
Statului Romania in situatia dezastruoasa, din punct de vedere societal, in care a
ajuns, in prezent.
In cazul, posibil si chiar probabil, in care nu se va reusi concretizarea initiativei
6
mentionate anterior, pana la data limita de inscriere la alegerile euro-parlamentare,
propunem realizarea unei actiuni, comune, de boicotare a alegerilor euro-
parlamentare, prin absenteism la vot, in vederea impunerii, pe aceasta cale, a
amanarii alegerilor respective, pentru o data ulterioara, conditionata de
simplificarea procedurii legislative de inscriere la alegerile, in cauza, astfel incat
sa se poata realiza si o participare, specific civica (eventual din partea unei aliante
nationale, civice), care sa prezinte, la respectivele alegeri, o lista de candidati
independenti, sau (in functie de caz) pana cand se va organiza, oficial, un
referendum, prin care Poporul Roman (in calitate de detinator, exclusiv, al
Suveranitatii nationale), in deplina si corecta cunostinta de cauza, sa-si exprime
vointa in legatura cu partidele politice pe care le considera indreptatite sa
participe la alegerile euro-parlamentare, respectiv cu partidele politice pe care
nu le considera indreptatite sa participe la alegerile euro-parlamentare, in
functie de prestatia politico-partidica, post-revolutionara, a partidelor politice in
cauza.
Conducator
al Grupului Constitutional ''Timisoara''
Lorin Fortuna
Bibliografie recomandata:
 http://www.vrn.ro/protestatarilor-din-pungesti-li-s-a-interzis-pana-si-greva-foamei
 http://www.vrn.ro/instantele-din-vaslui-tergiverseaza-tot-mai-mult-in-
%E2%80%9Cdosarul-pungesti%E2%80%9D
 http://www.tion.ro/primaria-timisoara-s-a-indatorat-pe-12-ani-a-luat-un-credit-de-
aproape-25-de-milioane-de-euro/1390323
 http://www.manolemesterul.ro/index.php/editorial/367321-revolutia-romana-a-
fost-batjocorita-trada-furata-si-aruncata-in-derizoriu-o-spune-un-erou-al-ei-
bucovineanul-lorin-fortuna.html
 http://epochtimes-romania.com/news/revoltati-revolutionarii-din-89-au-protestat-
in-fata-guvernului-trei-revolutionari-s-au-sinucis-in-doua-saptamani---213589
 http://www.evz.ro/detalii/stiri/premiera-in-justitie-publicistul-george-stanca-a-
fost-condamnat-la-inchisoare-pentru-plag-1074264.html
 http://www.9am.ro/stiri/International/251622/sant-egidio-46-de-state-pastreaza-
pedeapsa-cu-moartea.html
 http://www.puterea.ro/politica/peste-jumatate-dintre-romani-nici-nu-vor-sa-mai-
auda-de-alegeri-77816.html
 http://www.cotidianul.ro/complot-guvernamental-impotriva-romanilor-si-
mediului-de-afaceri-229343/
 http://civilizationalism-virtual.blogspot.ro/2014/02/manifest-civic-jos-prim-
sinistrul.html
 http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-16773768-prefectul-mures-
marsul-secuilor-nu-este-legal-aprobat-targu-mures-ciuda-declaratiilor-
organizatorilor.htm
 http://www.evz.ro/detalii/stiri/vezi-ce-primesc-minorita-1085849.html
7

http://www.presaonline.com/stiri/social/din-ciclul-proprietatea-este-un-moft-
terenurile-agricole-se-vor-vinde-doar-cu-voia-autoritatilor-2496879.html
http://www.capital.ro/srainii-pot-cumpara-teren-agricol-fara-limita-de-suprafata-
si-nu-au-nevoie-de-cunostinte.html
http://www.graiulsalajului.ro/dacian-ciolos-este-furiosca-ungurii-vor-sa-cumpere-
ardealul-a-38439
http://www.cotidianul.ro/victor-ponta-a-tradat-transilvania-233301/
http://www.evz.ro/detalii/stiri/laszlo-borbely-udmr-trebuie-sa-isi-formuleze-clar-
si-istet-doleantele-1084894.html
http://www.mediafax.ro/social/consiliul-national-secuiesc-prin-transferul-
complexului-bradul-la-episcopia-ortodoxa-guvernul-a-defavorizat-voit-maghiarii-
11847033
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/update-scandal-la-mitingul-de-
la-tg-mures-4-000-de-maghiari-au-participat-la-manifestarea-cns-presedintele-
partidului-jobbik-printre-participanti-328492.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-16800900-guvernul-sesizat-presedintia-
privind-activitatea-liderului-jobbik-vona-gabor-ponta-nu-putem-interzice-intrarea-
romania-unor-cetateni-europeni-care-apartin-unui-partid-insa-putem-interzice-
prezenta-une.htm
http://www.dcnews.ro/2014/03/politica-discriminarii-ppe-isi-bate-joc-de-romania/
http://www.evz.ro/detalii/stiri/gazele-din-romania-vor-fi-mai-scumpe-decat-cele-
din-ue-1084332.html
http://www.gandul.info/international/statul-care-nu-mai-vrea-sa-adere-la-ue-
motivul-acestei-hotarari-11272139
http://trezirealarealitate.ro/2013/12/discursul-lui-godfrey-bloom-in-parlamentul-
european-va-vor-asalta-si-va-vor-spanzura/
http://proiectromania.wordpress.com/2013/10/11/traim-vremuri-istorice-suntem-
contemporani-cu-moartea-unui-stat/
http://stirilepetvro.blogspot.ro/2012/12/islanda-arunca-la-gunoi-guvernul-
corupt.html
http://lorin-fortuna.ro/reviste/forum_constitutional/rosia_montana.pdf
http://www.ziare.com/articole/alegeri+europarlamentare+2014
Constitutia de la Timisoara - http://lorin-fortuna.ro/reviste/forum_constitutional/
Epilog:
„Ţară de secături, ţară minoră,
căzută ruşinos la examenul
de capacitate în faţa Europei.
Aici ne-au adus politicienii ordinari,
hoţii improvizaţi astăzi în moralişti,
miniştrii care s-au vândut o viaţă întreagă,
deputaţii contrabandişti.
8
Nu ne prăbuşim
nici de numărul duşmanului,
nici de armamentul lui,
boala o avem în suflet,
e o epidemie înfricoşătoare
de meningită morală”
Octavian Goga, 1916
9

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu