Amazon

sâmbătă, 5 aprilie 2014

COMUNICAT Catre Populatia Statala a Romaniei

Grupul Constitutional ”Timisoara”
Sediu: Timisoara, str. Salciei, nr.2, sc.C, ap.2
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Web-Site: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0256/446595
Nr: 4/4.4.2014
COMUNICAT
Catre
Populatia Statala a Romaniei
Avand in vedere anuntarea,oficiala,de catre Alianta Nationala pentru
Restaurarea Monarhiei,in Romania,a organizarii,in data:5.4.2014,in mai multe mari
orase,din Romania,a unor actiuni civice,concertate (de tip:demonstratii,marsuri si
mitinguri),pentru promovarea restaurarii monarhiei,in Romania,prin sfidarea ordinii
constitutionale,de Stat,care prevede ca optiunea,constitutionala,pentru Statul
republican (asa cum a fost exprimata in programul Revolutiei Romane din decembrie
1989),nu poate fi revizuita,la nivel constitutional,anunt la care conducatorii principali
ai Statului,precum si institutiile abilitate,au ramas,din nou impasibili,dovedindu-si,
astfel,omplicitatea,Grupul Constitutional "Timisoara" a considerat,de datoria sa,sa
reactioneze,redifuzand un comunicat anterior (dat in acelasi scop),si preluat,spre
redifuzare,de mai multe Website-uri si Bloguri,dintre care s-a selectat articolul aferent
,publicat in cadrul Website-ului: www.manolemesterul.ro,la adresa
web:www.manolemesterul.ro/index.php/editorial/3315331-lorin-fortuna-si-grupul-
constitutional-timisoara-anunta-mari-si-oculte-pericole-care-pandesc-romania.html.
Anexam articolul,in cauza,la prezentul comunicat.
Conducator
al Grupului Constitutional ''Timisoara''
Lorin Fortuna
Mișcarea Civică „Mihai Eminescu”
Dosar Nr. 529/A/2004
Inc-SCC/13.02.2004
Judecătoria Rădăuți
Sediu: Timișoara, str. Salciei nr.2, sc.C, ap.2
Telefon: 0256/446595
E-mail: miscarea.civica.eminescu@gmail.com
Site: www.lorin-fortuna.ro
Nr. 5/30.04.2013
Comunicat
În legătură cu posibilitatea și chiar probabilitatea organizării și declanșării unui atentat
cu efect anti-constituțional și chiar anti-statal, în data: 10.05.2013, sau în perioada: 01-
03.05.2013, în România, în vederea restaurării monarhiei, pentru a înlătura, astfel,
Statul republican, rezultat prin înfăptuirea Revoluției Române din decembrie 1989
(RRD-1989)
(Ediție revăzută și adăugită, pe baza observațiilor și sugestiilor primite ca urmare a
difuzării primei ediții, a prezentului comunicat, în data: 27.04.2013)
Spre știință:
Instituțiilor de Stat abilitate pentru a apăra Statul Român, actual, rezultat prin înfăptuirea
RRD-1989
Parchetului General din România
Organizațiilor alcătuite din participanți autentici la RRD-1989
Organizațiilor civice autentic patriotice și democratice
Partidelor autentic politice și autentic democratice
Agențiilor mass-media, autohtone, autentice
Publicațiilor mass-media, autohtone, autentice
Ambasadelor unor țări care au reprezentanță diplomatică în România
Unor agenții internaționale mass-media care au reprezentanță, oficială, în România
Altor instituții, respectiv organizații, respectiv persoane, interesate de tematica abordată
1. În perioada temporală a lunii calendaristice, în curs, conducerea asociației: Mișcarea Civică „Mihai
Eminescu” a constatat producerea unor anumite evenimente, publice, în România, cu efecte posibile și
chiar probabile, potențial subversive, la nivel civic, respectiv politico-partidic, respectiv religios,
1
respectiv etnic, respectiv masonic, respectiv agentural, caracteristice unui Stat, de drept, transformat,
însă, în mod ocult și subversiv, într-un Stat, de fapt: degenerat, din punct de vedere organizatoric,
respectiv într-un: pseudo-Stat de drept, și chiar de tip: polițienesc.
2. În contextul aprecierii stării statale, menționată anterior (pe care asociația: Mișcarea Civică „Mihai
Eminescu”, a semnalat-o și chiar a reclamat-o, public, de mai multe ori, în perioada temporală
posterioară RRD-1989), am putut constata, în perioada de început a anului 2013, o înrăutățire, rapidă,
din punct de vedere distructiv, a stării societale românești (confirmată și pe baza primirii unor
informații, adecvate, din partea unor surse informative, confidențiale), motiv pentru care, inclusiv prin
prezentul comunicat, facem cunoscute nu doar constatarea, în cauză, ci și o deosebită îngrijorare,
referitoare la situația alarmantă, în opinia noastră, pentru faptul că dorința de acaparare a puterii de
Stat, în România, chiar și cu orice preț, a devenit ținta unei adevărate bătălii, oculte și subversive, în
care sunt implicate grupări de interese, specific clientelare, atât autohtone, cât și externe, pe de o
parte, dar, pe de altă parte, sunt implicate și grupări de interese care urmăresc subordonarea și chiar
destructurarea, respectiv dezintegrarea statală, precum și populațională, a României. La realizarea
acestor obiective, subversive și distructive, au aderat nu doar organizații civice, politico-partidice,
etnice, religioase s.a., ci și conducători și membri, influenți, ai unor instituții autohtone, respectiv
externe, de administrație publică, de ordine, de apărare, de pază, de culegere de informații, de
transmisiuni speciale ș.a., cu precizarea că respectivele instituții (menționate anterior) au ajuns, de
fapt, să fie transformate, în mod samavolnic, ocult și subversiv (din punct de vedere legal și, mai ales,
constituțional) în: agenturi specifice unui pseudo-Stat de drept, respectiv unui Stat pseudo-
democratic, respectiv unui Stat opresiv și polițienesc.
3. În cadrul situației statale, expusă anterior, asociația noastră, împreună cu alte asociații civice și
organizații colaboratoare (exemple: Asociația VICTORIA a Luptătorilor în Revoluție, din Timișoara,
Mișcarea „Sarmisegetuza”, Grupul Constituțional „Timișoara” ș.a.), au considerat, de datoria lor, ca
organizații civice, autentice, dar și militante, să se implice, în mod direct și deplin, precum și cât mai
eficient (începând cu luna calendaristică, în curs), pentru a contribui (în măsura posibilului) la stoparea
degradării, continue, a Societății Românești, inclusiv prin evidențierea și contracararea, publică, a unor
acțiuni pe care le apreciază ca fiind efectuate nu în favoarea Populației României, ci, dimpotrivă, în
defavoarea acesteia, dar în favoarea unor grupări de interese clientelare, specific: politico-partidice,
etnice, religioase, masonice și chiar mafiote. Avem în vedere, în contextul expus anterior, inclusiv
evidențierea și exemplificarea utilizării, în scop subversiv (chiar anti-național), a legiferării abuzive,
respectiv a constituționalizării abuzive, utilizate ca niște „arme” neconvenționale (însă, specific
distructive, precum și deosebit de eficiente), prin care să se favorizeze interesele clientelare, oculte și
subversive (menționate anterior), în defavoarea intereselor marii majorități a Populației României.
În același context, mai semnalăm absența oricărei preocupări de a asocia, actualei Constituții,
un nivel jurisdicțional, specific constituțional, incluzând un Cod de infracțiuni specific constituționale,
respectiv un Cod de proceduri juridice, specific constituționale, respectiv un Tribunal Constituțional,
2
fără de care actuala Constituție a României rămâne doar o declarație de intenții și deziderate
constituționale, care nu a fost transformată, pentru a fi și eficientă, în Lege fundamentală a Statului.
4. Mai evidențiem și exemplificăm, totodată, în contextul expus la punctul anterior, și modul subversiv
în care, în prezent, se „pregătește” revizuirea Constiuției, prin care anumite grupări de interese,
potrivnice României, doresc să: transforme revizuirea, de drept, în modificarea, de fapt (prin
ignorarea prevederilor Art.152, referitor la limitele revizuirii), cu scopul de a putea modifica inclusiv
Art. 1, fundamental, din punct de vedere al definirii caracteristicilor constituționale ale Statului
Român (pentru a renunța, probabil, la anumite caracteristici statale, precum: Stat suveran, respectiv:
Stat unitar și indivizibil, respectiv: Stat național, respectiv: Stat republican, respectiv: Stat social,
prevăzute a exista, în prezent, la nivel constituțional).
Pe de altă parte, semnalăm intenția de a perpetua o eroare constituțională, fundamentală,
introdusă, în mod subversiv, în aprecierea noastră, în cadrul Art. 2, referitor la modul prioritar de
exercitare a Suveranității naționale (Suveranitate care aparține, exclusiv, Poporului Român, conform
Art.2), prin ordinea de enunțare, specificată în cadrul prevederii constituționale, în cauză), prevedere
care situează, nu doar în mod eronat, ci și în mod subversiv, exercitarea Suveranității naționale, ca
prioritară, de către categoria celor aleși, față de exercitarea, prin referendum, Suveranității
naționale, de către Electoralul național. Datorită erorii constituționale (menționată anterior), se
acordă, de fapt, prioritate: democrației reprezentative, în detrimentul democrației participative,
permițându-se, astfel, reprezentanților aleși să hotărască, chiar în detrimentul Poporului Român,
inclusiv în cazul unor probleme fundamentale, în care doar Poporul Român (ca deținător, exclusiv, al
Suveranității naționale) ar trebui să fie abilitat să hotărască, la nivelul Electoratului național, prin
referendum (așa cum s-a întâmplat în cazul nerecunoașterii rezultatului referendumului organizat
inclusiv pentru stabilirea componenței camerale a Parlamentului României).
Mai semnalăm, pe de altă parte, incoerența și, în consecință, ambiguitatea, constituțională, ce
caracterizează Art.47, alin.1, referitoare la obligativitatea Statului de a lua „măsuri de dezvoltare
economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”, care
aduce în stare de „impotență” constituțională, respectiv legislativă (inclusiv prin absența unei legi
aferente), principala prevedere, de ordin constituțional, pe care se fundamentează, în aprecierea
noastră, existența, de drept, a Statului social, care trebuie să fie România, dar care, de fapt, nu este
un astfel de Stat, ș.a.
5. Între pericolele de tip complot, cu efect de atentat anti-statal și respectiv anti-constituțional, am
semnalat, ca pe cel mai probabil, în aprecierea noastră, a se declanșa, în perioada următoare, un
atentat de restaurare, samavolnică, a monarhiei, în România, posibil a fi utilizat în scopul preluării,
prin forță, a puterii în Stat (cu prilejul transformării unei manifestări publice, pro-monarhice, în
răscoală sau în revoltă, în capitala țării), precum și cu complicitatea, subversivă, nu doar a unor grupări
3
de interese, reprezentate, clientelar, de anumite organizații, ci și a conducătorilor unor instituții de
Stat.
Din informațiile pe care le deținem (provenite din surse confidențiale, pe care nu le putem
dezvălui fără a periclita situația existențială a persoanelor care ne-au ajutat, în acest sens), corelate,
însă, și cu o serie de informații dezvăluite de surse mass-media, rezultă că este posibil și chiar probabil
să se intenționeze a fi utilizate, ca prilejuri, pentru declanșarea unor „revolte”, în vederea restaurării
monarhice, în România, anumite manifestări, aparent exclusiv civice, sau politico-partidice, sau mixte,
ce vor fi organizate în perioada temporală, imediat următoare (exemplu: în data de 10 mai - fostă zi a
regelui, în cadrul fostului Stat monarhist), de către susținătorii și clientelarii, interesați, ai restaurației
monarhiste, precum și de către sprijinitorii, oculți și subversivi, ai acestora, care doresc, de fapt,
încetarea, cu orice preț, a existenței Statului democratic Român, în varianta sa constituțională, actuală:
republicană, rezultată ca urmare a înfăptuirii RRD-1989.
În același context, mai apreciem că Statul Român este deja puternic afectat, ca Stat de drept,
de modul de a conduce al actualului Președinte al țării, prin uzurpare, repetată, a Suveranității
naționale (practicată inclusiv pentru menținerea sa în funcție, după ce a fost demis, prin referendum
național), respectiv de modul de a guverna al actualului Prim-ministru, care a acceptat, în mod laș și
înalt-trădător, impunerea, samavolnică, a așa numitului: Dictat de la Bruxelles, de către conducerea
Comisiei Europene (CE) a UE, și transformarea, în consecință, a României, din Stat de drept, suveran
și independent, în Stat, de fapt, vasal față de conducerea CE.
Mai semnalăm, tot în același context, și procedura de a adopta legi, în mod samavolnic (prin
prevederea abuzivă și, de fapt, nedemocratică, a asumării răspunderii Guvernului, în absența unei
dezbateri, corespunzătoare, în Parlament, a motivațiilor legislative), precum și modul, neautentic,
democratic și chiar subversiv, în care se procedează la dezbaterea, publică, a revizuirii Constituției, în
cadrul unor ședințe parlamentare, care au fost, de fapt, doar negocieri, între anumite partide-politice,
parlamentare, precum și în cazul unor așa-zise dezbateri, care au avut loc cu prilejul unor întruniri ale
Forumului Constituțional (a cărui coordonare a fost încredințată unei persoane, pe care o apreciem nu
doar ca nemerituoasă, din punct de vedere moral și profesional, pentru a i se încredința, oficial, un
asemenea rol, ci și deosebit de periculoasă, prin asocierea sa, ocultă și subversivă, la grupări de
interese, ostile României, de tip clientelar, deviaționist sexual, masonic și chiar agentural).
6. Având în vedere că deși am solicitat, prin atenționările publice și oficiale, pe care le-am efectuat, de
la începutul lunii calendaristice, în curs, și până în prezent, adoptarea unor luări de poziție, publice, din
partea unor reprezentanți ai unor instituții de Stat, abilitate, oficial, a apăra Statul de drept, precum și
constituțional, care trebuie să fie și să rămână România (în conformitate cu idealurile RRD-1989,
menționate, explicit, în Constituția României, în cadrul Art.1, alin.3), dar, până la difuzarea prezentului
comunicat, nu am primit nici un răspuns, în sensul așteptat și motivat anterior, ne asumăm datoria
patriotică, de a acționa, inclusiv în mod public, în calitate de: garanți, voluntari, de tip organizațional,
ai apărării, aplicării și promovării, la nivel societal, a idealurilor RRD-1989 (în conformitate cu
4
prevederea constituțională, anterior menționată), precum și riscurile personale și organizaționale,
aferente, pentru a interveni, în caz de nevoie, cât și cum vom putea, atât în prezent, cât și în viitor,
pentru a împiedica sau (în funcție de caz) pentru a contracara, în mod corespunzător, orice
manifestare, publică, pe care o vom aprecia ca fiind, de fapt, o acțiune ocultă, realizată în scop
subversiv, pentru a fi, eventual, transformată, însă, într-un atentat statal, respectiv constituțional, la
adresa Statului Român, așa cum este definit acesta, în mod oficial, prin Constituția actuală a României,
rezultată ca urmare a înfăptuii RRD-1989.
Apreciem că nu putem încheia prezentul comunicat fără a semnala și rolul, deosebit de
subversiv, asumat, la nivel societal, de către actualul Guvernator al Băncii Naționale a României (BNR),
care, prin acțiunile sale, specific masonice, desfide orice respect pe care-l datorează Poporului Român,
precum și RRD-1989, atât în calitate de organizator, oficial, de întruniri internaționale, masonice (la
sediul BNR), cât și în calitate de complice la transformarea BNR în stat, în Statul România, precum și
prin rolul avut în implementarea, în regim de urgență, a așa-zisei: „noi ordini mondiale”, în Statul
Român, inclusiv (din câte cunoaștem) în calitatea sa (corespunzător ocultată, dar extrem de
subversivă), de guvernator al guvernului din umbră, al organizației masonice, internaționale, denumită
simbolic: Ritul scoțian, antic și acceptat), în România, care guvernează, de fapt, în mod samavolnic,
subversiv și deosebit de distructiv, România.
În contextul expus anterior, mai apreciem că este imperios necesară interzicerea activității
organizațiilor masonice, pe teritoriul României, care, deși se pretind doar „discrete”, sunt, de fapt,
corespunzător ocultate (adică secrete), precum și (în funcție de caz) extrem de subversive, în dorința
de acaparare a puterii în Stat, astfel încât, în concordanță cu prevederile Art.40, alin.4, din Constituția
României, apreciem că trebuie să fie interzise, a funcționa, în cadrul Statului Român, iar funcționarilor
de Stat trebuie să li se impună, pentru a-și putea exercita funcțiile în cauză, condiția de a nu fi membri
ai unor astfel de organizații.
P.S. 1
Ca anexă la prezentul comunicat, indicăm titlurile și adresele web ale unor articole și relatări
mass-media, pe care le considerăm nu doar ca exemple, ci și ca probe edificatoare și concludente,
pentru a justifica solicitaea, efectuată, pe această cale, către Parchetului General, din România, de a se
auto-sesiza și a proceda la investigarea, juridică, a faptelor semnalate, precum și a probelor evidențiate
în cadrul prezentului comunicat.
P.S. 2
Solicităm tuturor cetățenilor, patrioți, din România, care apreciază importanța acestei acțiuni
civice, să ne semnaleze observațiile și opiniile lor, în legătură cu conținutul prezentului comunicat, pe
de o parte, iar, pe de altă parte, să contribuie la difuzarea docmentului, în cauză, către instituțiile,
organizațiile și persoanele, potențial interesate, de problematica abordată.
5
P.S. 3
Ca urmare a opiniilor și observațiilor, deja primite, în legăură cu prima ediție, difuzată în data de
27.04.2013, am considerat necesar să difuzăm și o ediție revăzută și respectiv completată, a
comunicatului în cauză, după care vom difuza și un comunicat special, referitor, exclusiv, la modul, pe
care îl apreciem ca ocult, subversiv și chiar distructiv, în care se pregătește a se realiza revizuirea
Constituției actuale a României.
Președinte
Lorin Fortuna
fost organizator și conducător, principal, la Timișoara, a RRD-1989
ANEXĂ
1. Lorin Fortuna lansează un apel la adresa combatanților ezoterici pentru apărarea republicii
(www.baricada.ro/detalii-stire/social/18772/15.04.2013)
2. Lorin Fortuna avertizează asupra probabilității organizării și declanșării unui atentat anti-
constituțional (22.04.2013, www.baricada.ro/detalii-stire/social/18825)
3. Congresul Alianței naționale pentru restaurarea monarhiei (www.cotidianul.ro, 25.04.2013)
4. www.forumconstitutional2013.ro/propuneri-de-revizuire-a-constitutiei-inaintate-fc/
5. Poze cu Băsescu, Kelemen si Cseke, arse la un protest al revoluționarilor, la Timișoara
(realitatea.net/893367, 07.12.2011)
6. Se pregătește o revoluție anti-Ponta (cotidianul.ro, 23.02.2013)
7. Modul în care Victor Ponta și Ilie Sârbu pot fi șantajați - comunicat de presă al senatorului Valer
Marian (cotidianul.ro, 25.04.2013)
8. Se știe totul, dar nu se face nimic (pregătirea anarhiei?!), Adrian Majuru, cotidianul.ro,
14.04.2013
9. Exclusiv/ Comisarul Pavel Roman, către premierul Victor Ponta: „Lupta cu evaziunea fiscală este
o farsă ordinară” (www.newsar.ro, 01.02.2013, autor: Orlando Toader)
10. Război civil în serviciile secrete (romanian.ruvr.ru, 14.02.2013)
11. SUA și serviciile secrete conduc, pe față, România (site personal Ion Coja, 27.03.2013)
12. SRI - un haos bolșevic în oglindă cu clasa politică din România. Fiii bătrânilor securiști, de ieri,
bravii ofițer SRI, de azi (site-ul badpolitics, 06.01.2013)
13. Învățământul, un eșec colectiv (jurnalul.ro, 16.03.2013, autor Cristian Crisbășan)
14. Cine ne sunt pro-occidentalii? (Petru Romoșan, cotidianul.ro, 04.03.2013)
15. Ilegalismul care ne prezidează (autor Ioan Vieru, cotidianul.ro, 16.03.2013)
16. Reforma canibalismului politic (autor Ioan Vieru, cotidianul.ro, 16.03.2013)
17. Mădălin Voicu, atac dur la patriarhul României: „Preoții sunt niște derbedei, cu Daniel în frunte”
(România TV, 13.02.2013, autor Alina Costache)
6
18. Și Biserica vrea modificarea Constituției (14.03.2013, Obiectiv Vocea Brăilei)
19. Memoriul angajaților Muzeului Țăranului Român, prin care se cere demisia de onoare a
directorului Virgil Mitulescu. Scandalul homosexualilor/trisexualilor (catavencii.ro, 11.03.2013)
20. În România sunt 56.000 de preoți și doar 48.000 de medici (Zoe Petre,
www.ziarultricolorul.ro/eveniment/zoe-petre)
21. Sorin Frunzăverde: Cu Băsescu nu trebuie negociat, Băsescu trebuie suspendat
(cotidianul.ro/print/205119)
22. Horia Roman Patapievici huiduit de intelectualii din Timișoara (www.baricada.ro/detalii-
stire/incendiar/13321)
23. Scandalul stenogramelor demonstrează că o parte din „servicii” l-a trădat pe Băsescu
(www.ziarultricolorul.ro/eveniment/23.10.2012)
24. Comunicat manifest al comunității românești din Covasna (cotidianul.ro/acasa/actualitate,
05.04.2013)
25. Analiza Radu Portocala - regionalizarea si federalizarea României
(www.ziaristionline.ro/?p=19725)
26. Jeffrey Franks, călăul Illuminati al României (2blacks.wordpress.com/societati-
secrete/illuminati/jeffrey-franks)
27. Pârvulescu: După un nou tratat european, am putea fi nevoiți să modificăm Art.1 din
Constituție (romanialibera.ro/actualitate/politica/parvulescu, 24.03.2013)
28. Iliescu: Articolul 1, din Constituție, intangibil (cotidianul.ro/acasa/accente-declarația-zilei)
29. Regionalizarea, făcută pentru baronii USL (cotidianul.ro, autor Sorin Avram, 27.04.2013)
30. Articolul 1, din Constituție e în mare pericol (ziare.ro, 26.04.2013)
31. Pârvulescu: Decizia privind Parlamentul unicameral sau bicameral, în funcție de avizul Comisiei
de la Veneția (www.ziuadecj.realitatea.net/politica/parvulescu)
32. Cum vrea Ponta să-și sporească puterea (cotidianul.ro/acasa-actualitate/26.04.2013)
33. Mihai Neamțu: Avem cel mai ticăloșit Parlament din istoria României (cotidianul.ro/acasa-
accente, 26.04.2013)
34. BNR: Economia s-a prăbușit (capitalismpepaine blog, autor Mihai Giurgea, 26.04.2013)
35. Deputat PNL - despre căsătoriile gay: Ajungi să legalizezi căsnicia și între o femeie și un armăsar
(cotidianul.ro/acasa-accente, 26.04.2013)
36. Cine este colonelul Mircea Dogaru, care cere desființarea DNA (26.07.2012, digi24/rss)
37. Stelian Tănase: Gittenstein, recompensat pentru băsism (cotidianul.ro/acasa-accente,
27.04.2013)
38. Declarații acide ale unui euro-parlamentar britanic (cotidianul.ro/acasa-accente, 27.04.2013)
39. Lorin Fortuna - Propuneri de revizuire a Constituției României (www.lorin-
fortuna.ro/publicatii/editoriale, 2012)
40. Lorin Fortuna - Statul de drept (www.lorin-fortuna.ro/publicatii/editoriale, 2013)
7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu