Amazon

luni, 25 ianuarie 2016

Proclamatie de constituire a Federatiei Romane (varianta provizorie, supusa dezbaterii publice) ( 2)

Cartelul Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si
Inteleapta a Romaniei''
MISCAREA NATIONALA pentru REINTREGIRE
Filiala '' Ilie ILASCU '' Timisoara
e-mail: misc.reintreg.tim@gmail.com
web-site: www.lorin-fortuna.ro
Nr: 2/24.01.2016
Proclamatie de constituire a Federatiei Romane
(varianta provizorie, supusa dezbaterii publice)
Noi, patriotii romani, semnatari ai acestei Proclamatii de constituire a Federatiei
Romane, alcatuita din Republica Romania, cu capitala la Bucuresti, si din Republica
Moldova, cu capitala la Chisinau, precum si cu capitala federala la Iasi, ne asumam, prin
aceasta Proclamatie, datoria patriotica fata de Etnia Romana (constituita la 27.05.1600,
prin fondarea primului Stat romanesc, numit: "Romania", Stat previzionat ca va exista, in
viitor, cu numele: “Romainie”, de catre importantul previzionar: Nostradamus, cu mai mult
de 100 de ani inainte de a se constitui, cu capitala la Alba Iulia), de a promova si de a
infaptui, in masura posibilitatilor noastre, reintregirea celor 2 State romanesti, existente
datorita vitregirii destinului statal al Romaniei, de-a lungul timpului, de catre opozantii
statali ai Romaniei, respectiv ai Etniei Romane, prin constituirea, in prealabil, a Federatiei
Romane, ca o solutie tranzitorie si temporara, impusa de conditiile potrivnice pe care
anumite State imperialiste, opozante reunificarii celor 2 State romanesti, le impun, prin
presiuni si chiar amenintari cu rapturi teritoriale, la care vor proceda, in cazul in care cele 2
State romanesti nu vor tine cont de avertismentele si amenintarile la care sunt supuse.
Prezenta Proclamatie va fi semnata, intr-o prima etapa, de 300 de patrioti romani,
dintre care 200 de patrioti din Republica Romania si 100 de patrioti din Republica Moldova,
care vor constitui si Comitetele de Initiativa pentru constituirea Federatiei Romane, din
cadrul celor 2 State romanesti.
Dupa constituirea respectivelor Comitete de Initiativa, vom trece la etapa a 2-a, in care
vom proceda la constituirea a cate unei organizatii civice, respectiv a cate unui partid
1
politic, cu aceleasi denumiri, in Republica Romania, respectiv in Republica Moldova, care
vor prelua misiunea de a pregati, din punct de vedere civic, respectiv din punct de vedere
politic, unificarea celor 2 State romanesti, in cadrul unui Stat federativ.
In cadrul Federatiei Romane, fiecare Stat va functiona in mod autonom, cu un Guvern
propriu, respectiv cu un Parlament propriu si cu un Presedinte propriu, o anumita
perioada de timp, pina cand, prin organizarea unui referendum (in functie de caz), in fiecare
dintre cele 2 State componente ale Federatiei Romane se va adopta o hotarire de fuzionare,
in cadrul unui Stat unitar, sau de mentinere a Statului federativ, sau de separare, in 2 State
independente.
La nivelul Statului federativ va fi desemnat ca Presedinte: Presedintele Statului
Republica Romania, iar ca Vicepresedinte: Presedintele Statului Republica Moldova.
Tot la nivelul Statului federativ va fi constituit un Parlament Federal, alcatuit in
proportie de 70% din parlamentari alesi din cadrul Parlamentului Republicii Romania, si
30% din parlamentari alesi din cadrul Parlamentului Republicii Moldova.
Parlamentul Federal va indeplini si functia de mediator intre cele 2 State componente
ale Statului federativ, iar Parlamentele Statale ale celor 2 State componente vor avea drept
de validare/invalidare a hotaririlor adoptate de Parlamentul Federal.
Locuitorii celor 2 State vor beneficia de cetatenia statala a Statului de care apartin, sau
( in functie de caz, daca nu se manifesta ca opozanti ai Statului federativ) si de cetatenia
federala.
In conditiile de organizare expuse anterior, Statul Republica Romania va putea actiona
mai eficient pentru admiterea in cadrul Uniunii Europene a Statului Republica Moldova, iar
in conditiile caracteristice coexistentei in cadrul Statului Federatia Romana vor putea fi
abordate, negociate si aplicate hotariri specifice de integrare economica, sociala, precum si
de alte tipuri, pentru a pregati trecerea de la Statul federativ, la Statul unitar.
La timpul oportun, in cazul in care Statul Federatia Romana se va manifesta ca un Stat
stabil, din punct de vedere etnic, economic si social, se va putea proceda la adoptarea, tot
prin referendum, in cadrul ambelor State componente ale Federatiei Romane (in functie de
caz), la transformarea Statului federativ in Stat unitar, sau la mentinerea Statului federativ.
Proiectul de constituire a Statului federativ: Federatia Romana, realizat in cadrul
Cartelului Organizational : "Timisoara-Avangarda Altruista si Inteleapta a Romaniei", ca un
exemplu de proiect de Stat federativ, propus a fi avut in vedere pentru constituirea Statului
federativ: Federatia Romana, este atasat acestei Proclamatii.
Tot acestei Proclamatii va fi atasat si tabelul cu cei 300 de patrioti romani care vor
forma Comitetul de Initiativa pentru constituirea Federatiei Romane, alcatuit din patrioti
din Statul Republica Romania, precum si din Statul Republica Moldova, dupa selectarea, in
functie de activitatea efectuata si meritele evidentiate in promovarea reintregirii Statului
Romania.
2
P.S. Referinte bibliografice citate in Proclamatie:
1. www.antena3.ro/profetiile-facute-despre-romania-in-urma-cu-400-de-ani-flacarilemarelui-
razboi-nu-vor-mai-putea-fi-oprite
2. www.lorin-fortuna.ro/organizatii/Proiect_Federatia_Romana_15.07.2015.pdf
Lorin Fortuna
Reprezentant principal
al
Cartelului Organizational
"Timisoara-Avangarda Altruista si Inteleapta a Romaniei"
3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu