Amazon

luni, 24 decembrie 2012

Postare


                                                                                                                Miscarea "Samisegetuza"
 Sediu  filiala:                                                                                   Bastionul filialei Timisoara.                                                                                                    Timisoara                                                                                                                                                             Strada Salciei Nr. 2                                                                            E-mail: lorin@lorin-fortuna .                                                                   Sc. C   Ap. 2                                                                                                                                                    Nr. 10  /22. 12.  2012                                                                             E-mail: lifsfinx                                                                        
    In legatura cu producerea  evenimentului lumesc, cunoscut ca sub denumirea  populara, dar improprie: Apocalipsa.  
     
    Avand in vedere modul deformat si chiar mistificat ( pana la a fi luat in deradere)  inclusiv la nivel oficial  , a evenimentului lumesc, extraordinar de important, denumit, la nivel de cercetare civilizational- virtuala ca : Sfarsit de Ciclu evolutiv, civilizational- virtual, lumesc, precum si, in functie de context,si, inclusiv    in alte moduri, intre care cel mai cunoscut, in prezent, este cel, denumit popular, dar impropriu, la nivel religios, ca:  Apocalipsa. - in traducere., din limba greaca: Revelatie  ), Centrul  privat, de cercetari civilizational- virtuale, din Romania, constituit in regim de voluntariat , si asociat Miscarii” Sarmisegetuza”, apreciaza ca fiind  de datoria sa, fata de  Populatia Romaniei, precum si fata de Populatia Continentului Europa, precum si fata de Populatia Lumii Planetare Medii( denumita popular: fizica) a Planetei  ” Eminesciana” Nr. 8 (
in care suntem integrati existential),   a   da publicitatii si urmatoarele  considerente, informatii si observatiii, rezultate ca urmare a cercetarii efectuate  de catre  cercetatorii, respectiv investigatorii,  colaboratorii Centrului de cercetare, in cauza.   Precizam ca  Centrul de cercetare,  mentionat anterior,  a fost constituit ca urmare a refuzului autoritatilor abilitate, ale Statului Roman, de a infiinta un Institut, de Stat, de cercetari aferente  domeniului de cercetare si investigare, precizat  anterior, desi au fost, in mod corespunzator si inclusiv oficial, abordate si solicitate, in acest scop   de catre reprezentanti ai mai multor organizatii, intre care si Miscarea  ” Sarmisegetuza”. Mai mentionam ca  motivarea  principala si expresa, aferenta  solicitarii in cauza, a fost  tocmai apropieriea producerii evenimentului lumesc, mentionat anterior, si, mai ales, a consecintelor  specfice, de tip catastrofic- distructiv, major, nu doar posibile,ci si probabile din cate cunoastem,  a insoti producerea evenimentului in cauza, si cunoscute din analiza atecedentelor, temporale, evocate, corespunzator, in diverse  surse informationale, care se refera la trecutul indepartat al Planetei, in a carei  Lume Planetara Medie- fizica, suntem integrati existential  ( eveniment care, din cate cunoastem, se produce odata la 10.000  ani-  fizici, iar cele trei editii anterioare, despre care exista informatii care s-au pastrat  pana in prezentul nostru , au fost  insotite, respectiv,  de producerea urmatoarelor evenimente- catastrofice, majore, evocate istoric, ce constau in
: scufundarea Continentului Atlantida, respectiv  in producerea  Potopului  lui Noe, respectiv: in   scufundarea Continentului Lemuria”-  Mu”) .  In contextul expus anterior, apreciem ca fiind deosebit de important, sa transmitem urmatoarele informatii:  
1.   Evenimentul de tip catastrofic, distructiv, major, in cauza, care  se poate produce, de regula,
in diferite variante    de intensitate distructiva   ( in functie de caz), la sfarsitul unui Ciclu  evolutiv, civilizational- virtual, lumesc, este specific ultimei Ere zodiacale ( adica: Era zodiacala Nr. 9 , cu durata, temporala,  totala, de aproximativ 1.000 ani fizici)   a unei Lumi Planetare Medii- fizice, si  care se produce, de regula, ( in functie de imprejurari) ,la inceputul Erei zodiacale respective, adica   in cadrul temporal al primei sute de ani- fizici. In legatura cu cele expuse anterior, precum si cu previzionarea efectuata prin intermediul cunoscutului Calendar Mayas, evenimentul catastrofic- distructiv, major, la care facem referinta, urmeaza, din cate cunoastem, a se produce ,, cu data :    25. 12. 2012-   Calendar Gregorian-  CG).  Trebuie sa se stie ca, de fapt,  Calendarul Mayas- CM nu indica, efectiv, data  echivalenta ( in cadrul  CG) adica:  data de 21. 12. 2012 - CG, ( asa cum, in necunostinta, deplina, de cauza, considera o mare parte dintre cei care sunt, la curent, cu previziunea respectiva ) , ci  indica un sfarsit de ciclu temporal, evolutiv- existential, lumesc, prin data zodiacala- planetara- lumeasca- fizica, care este data de sfarsit a anului  Calendaristic zodiacal- planetar- lumesc- fizic  (CZPLM- f, care este un calendar hexadal  ) .  Specialistii care au stabilit corespondenta intre CM si CG , au desemnat ca data  corespondenta pentru     sfarsitul  CM  ( care este, de fapt, o  data de tip: solstitiul de iarna, pentru emisfera lumeasca nordica, avand, astfel ziua cea mai scurta si noaptea cea mai lunga )  cu data 21. 12. 2012- CG. In continuare, insa dupa  efectuarea corespondentei calendaristice respective, nu s-a mai tinut cont de faptul ca CG fiind un calendar de tip evenimential ( adica avand  drept origine  poducerea unui  anumit eveniment  (  respectiv nasterea  Profetului si Mantuitorului Jeshua- Isus - care , din cate se cunoaste, a mai si  fost modificata,de mai multe ori, in mod deliberat, ocult si subversiv,  din motive specific religioase, de-a lungul istoriei), are pierderi temporale, care, de-a lungul timpului, se cumuleaza, trebuind efectuate  modificari calendaristice de corectie, de tip: “ stil nou”, fata  de “ stilul vechi” , asa cum s-a si procedat, de altfel, din cate cunoastem, de-a lungul timpului. In contextul celor expuse anterior, facem cunoscut ca, in concordanta cu investigatiile efectuate in cadrul Centrului privat, de cercetari, mentionat anterior, CG, se afla, in prezent,     cu peste 3 date calendaristice ( zile), in urma fata de CZPLM-f. In contextul expus anterior, dorim sa atragem, public, atentia, asupra faptului ca si data previzionata , ca sfarsit de ciclu temporal, de tip:  solstitiu de iarna, de catre CM, nu mai este data de 21. 12. 2012- CG, ci ( din investigatiile efectuate, de catre noi)  inceputul datei de 25. 12. 2012  ( ora  2  noaptea), astfel incat ultima  data ( zi) inainte de declansarea evenimentului catastrofic- distructiv, major, nu mai este data de 20. 12.2012, ci data 24. 12. 2012., in care se va produce, de fapt, solstitiul de iarna si totodata sfarsitul anului CZPLM-f , in cauza.
2. Evenimentul lumesc, mentionat anterior, are ca obiectiv fundamental( din cate cunoastem), diminuarea masiva a  Populatiei lumesti a Lumii Planetare Medii- fizice( LPM- fiz), in cauza, urmand a ramane  ( la sfarsitul produceriii evenimentului, lumesc  ) , respectiv, doar acel segment populational ,  alcatuit,  exclusiv, din acele fiinte individuale ( FI), de tip superior( FIS), denumite , generic, dar impropriu( in necunostinta, deplina, de aspect populational): FIS de tip omenesti- oameni, respectiv din FI, de tip mediu( FIM),  denumite , generic: FI faunale,( exemple:FI- animaliere;  FI-pestiliene; FI- pasarene; FI-insectifere),  respectiv din acele FI de tip inferior( FII), denumite, generic: FI- vegetale ( exemple FI- arboricole; FI- pomicole; FI  -legumicole; FI- floricole; FI-  cerealiere; FI- cristalifere; FI- coralifere.). In acelasi context, facem cunoscut ca urmeaza sa fie diminuat, corespunzator si numarul de Fiinte Colective( FC), alcatuite din FIS ,de tip FC - FIS , de tip locationale (FC- Loc, exemple:  Localitati, Districte, State, Federatii Statale s. a.), resp ectiv FC de  tip Populationale( FC- Pop, exemple: Familie, Neam, Ginta, Institutie, Organizatie, Asociatie,   Popopulatie, Etnie, Popor, Natiune s. a.), respectiv din FC   alcatuite din FIM( exemple: Turme,  Crescatorii,: Animaliere, Pestiliene, Pasarene  , Colonii  insectifere: Albine, Furnici s.a.) , respectiv FC de tip FII( exemple: Plantatii, Paduri, Arborescente, Livezi, Culturi corespunzatoare: legumicole,cerealiere, tehnice s. a.).  Mai mentionam ca sunt avute in vedere, pentru  o diminuare numerica, corespunzatoare,  doar acele FI , respectiv  FC- FI, care nu apartin  Categoriei de Grupari  Familiale de  Civilizatii Virtuale, de tip Gorilian- Democratice( Categ-Gr- Fam- Civ- V-Gor- Dem), care este proprietara atat Planetei( denumita , generic: Planeta” Eminesciana” Nr. 8 ), cat si a LPM- fiz in care suntem integrati existential.
3. In legatura cu cele expuse la punctul anterior, mai mentionam  ca, din cate cunoastem,  reducerea populationala, in cauza, urmeaza a se realiza in proportie de, aproximativ, 94%, la nivelul FIS , respectiv, in proportie de, aproximativ 82% la nivelul FIM, respectiv in proportie de aproximativ 78% la nivelul FII, respectiv in proportie de aproximativ 68%  la nivelul FC- FIZ, respectiv in proportie de aproximativ de 47% la nivelul FC-FIM,respectiv in proportie de aproximativ 31% la nivelul FC-FII.
4. Referitor la cele expuse anterior, mentionam ca ( din cate cunoastem) reducerea populationala , in cauza, se va realiza, in urmatoarele moduri, precum si in urmatoarele proportii:
  4. 1. - In proportie de aproximativ 14% ( din totalul de FI prevazute a fi scoase dim componenta LPM-fiz, in care suntem integrati existential), prin:  Exod prin inaltare( adica prin transport cu nave extraplanetare, care , insa, nu vor cobori la sol, ci vor stationa la o anumita inaltime si vor teleporta , la bordul navelor, populatia selectata pentru a fi exodata, in acest mod, de regula, din cadrul unor centre de grupare in vederea realizarii exodului respectiv).,
4. 2. - In proportie de aproximativ 76%, prin: Exod prin disparitie, adica prin disparitie, fizica, subita, a FIS, respectiv a FIM, respectiv a FII, respectiv a FC-FIS, respectiv a FC- FIM, respectiv a FC--FII, in cauza , care , din cate cunoastem, vor fi, mai intai, “ depozitate” apoi vor fi selectate si apoi vor fi transferate, din starea existentiala, in care au intrat, in disparitie fizica,
in anumite suporturi de memorare, specifice tehnologiei informatice( exemplu: starea de “stand- by  “) avand in vedere caracterul civilizational- virtual al realitatii civilizational- virtuale, in care suntem integrati existential, si nu cel civilizational- fizic, in care suntem” iluzionati” ( in mod deliberat ocultat , in scop subversiv, la adresa noastra  ) , referitor la    adevaratul context existential,  in care , de fapt  existam, care este de tip  tehnologic, real - informatic, si nu de tip real- fizic, asa cum   pare;
4. 3. - In proportie de aproximativ 87% , din totalul de  FC- FIS, prevazute a fi transferate, in cadrul unor alte LPM-fiz, prin exod prim disparitie:
4. 4- In proportie de  aproximativ 10% , din totalul de FI , prevazute a fi scoase, din cadrul LPM- fiz, in care suntem integrati existential, prin  anihilare fiintiala, in calitate de rebuturi de tip FI;
4. 5. - In proportie de aproximativ 13%  din totalul de FC- FI, prevazute a fi scoase, din cadrul LPM - fiz, prin anihilare fiintiala , in calitate de rebuturi de tip FC- FI
5.  -  Mai facem cunoscut ca, din cate cunoastem,  in conformitate cu prevederile Codului legislativ, planetar, lumesc, mediu,  (  CodLegPLM ) - fizic, in cazurile in care, in cadrul evenimentului lumesc care face obiectul prezentei comunicari, anumite Civ-V procedeaza la un transfer populational, extra- lumesc, determinant  ( adica in masura a modifica , determinant,  “ decorul” existential al Lumii in cauza, sunt obligate  sa suporte o cota parte, aferenta, din cheltuielile necesare a se efectua pentru realizarea inlocuirii, specific- civilizational- virtuale, a  “schimbarilor de decor lumesc”, in cauza (  exemple: inlocuirea unor foste FC- Loc, cu arealuri teritoriale specifice : acvatice, pamantesti: campenesti,  muntenesti  s. a.  ) , pentru ca Populatia ramasa sa  poata constientiza , intr-o masura corespunzatoare, disparitia FC-Loc, in cauza , precum si “inlocuirea respectivei FC- Loc, cu un alt tip de decor lumesc” .
6.  In finalul prezentei comunicari , mai facem cunoscut ca , impreuna si cu alte organizatii civice care au primit informatii in sensul previzionarii modului specific de producere a evenimentului lumesc ce face obiectul principal al acestei comunicari mai precizam ca in contextul in care institutiile principale de conducere societala a Lumii in care suntem integrati existential , nu si-au indeplinit ( in opinia noastra ) obligatiile societale care le reveneau, ne consideram datori sa solicitam, tot public si scuzele de rigoare, in cazul in care , printre informatiile transmise, in legatura cu evenimentul mentionat anterior, exista si informaii false, respectiv se va constata , ulterior, ca  au avut loc si alte consecinte , deosebit de importante, plin efectele lor societale, pe care nu le-am putut previziona, inclusiv datorita nu doar lipsei de sprijin, corespunzator, din partea autoritatilor in cauza, ci si , mai ales, opresiune  la care am fost supusi, in calitate de cercetatori, investigatori, si chiar combatanti civilizationali- virtuali, la nivel societal.Mai consideram ca trebuie sa se cunoasca si sa se constientizeze, in mod corespunzator faptul ca oprelistile si chiar agresiunile  existentiale , la care am fost supusi, au fost realizate, de fapt, mai ales de catre anumite Civ-V  agresionale- civilizational,  care ne-au agresat LPM-fiz, in care suntem integrati existential, prin intermediul unor FIS de tip: Mutanti civilizationali- virtuali ( Mutciv-V ), infiltrati , in diferite functii de comnducere, la nivel statal, mai ales , in Romania, datorita carora  Romania a ajuns , ca  Stat, in deosebit de grava criza societala, in care se afla in prezent, si din care , apreciem, ca nu mai poate iesi decat tocmai prin producerea unui eveniment catastrofic - distructiv, care sa aiba ca efect tocmai eliminarea , din
cadrul LPM- fiz, in care suntem integrati existential, a marii majoritati a MutCivV , mentionati anterior , ca factori fiintiali de interventie oculta, subversiva si, mai ales, distructiva, la nivel societal, prin intermediul carora actioneaza, de fapt, conducerile Civ-V agresionale- civilizational, dintre care , unele nu doresc doar sa ne impiedice evolutia civilizationala benefica, ca Civ-V democratice , ci ca sa ne inrobeasca civilizational-virtual, si chiar sa ne anihilize civilizational- virtual, daca vor putea si daca nu vom reusi sa ne aparam, in mod corespunzator, mai ales la nivel civilizational- virtual.
  Lorin Fortuna

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu