Amazon

duminică, 28 aprilie 2013

Plimbarea de azi

Comunicat- 28 Aprilie 2013

Mișcarea Civică „Mihai Eminescu”
Dosar Nr. 529/A/2004
Inc-SCC/13.02.2004
Judecătoria Rădăuți
Sediu: Timișoara, str. Salciei nr.2, sc.C, ap.2
Telefon: 0256/446595
E-mail: miscarea.civica.eminescu@gmail.com
Site: www.lorin-fortuna.ro
Nr. 5/27.04.2013
Comunicat
În legătură cu posibilitatea și chiar probabilitatea organizării și declanșării unui atentat
cu efect anti-constituțional și chiar anti-statal, în data: 10.05.2013, sau în perioada: 01-
03.05.2013, în România, în vederea restaurării monarhiei, pentru a înlătura, astfel,
Statul republican, rezultat prin înfăptuirea Revoluției Române din decembrie 1989
(RRD-1989)
Spre știință:
Instituțiilor de Stat abilitate pentru a apăra Statul Român, actual, rezultat prin înfăptuirea
RRD-1989
Parchetului General din România
Organizațiilor alcătuite din participanți autentici la RRD-1989
Organizațiilor civice autentic patriotice și democratice
Partidelor autentic-politice și autentic-democratice
Agențiilor mass-media, autohtone, autentice
Publicațiilor mass-media, autohtone, autentice
Ambasadelor unor țări care au reprezentanță diplomatică în România
Unor agenții internaționale mass-media care au reprezentanță oficială în România
Altor instituții, respectiv organizații, respectiv persoane, interesate de problema menționată
1. În perioada temporală a lunii calendaristice, în curs, conducerea asociației: Mișcarea Civică „Mihai
Eminescu” a constatat producerea unor anumite evenimente, publice, în România, cu efecte posibile și
chiar probabile, potențial subversive, la nivel civic, respectiv politico-partidic, respectiv religios,
respectiv etnic, respectiv masonic, respectiv agentural, caracteristice unui Stat, de drept, autentic, într-
1
un Stat, de fapt: degenerat, din punct de vedere organizatoric, în mod ocult și subversiv, respectiv în
pseudo-Stat de drept, și chiar de tip polițienesc.
2. În contextul aprecierii stării statale, menționată anterior (pe care asociația: Mișcarea Civică „Mihai
Eminescu”, a semnalat-o și chiar reclamat-o, public, de mai multe ori, în perioada temporală
posterioară RRD-1989), am putut constata, în perioada temporală de început a anului 2013, o
înrăutățire rapidă, inclusiv din punct de vedere distructiv, a stării societale românești (confirmată
inclusiv pe baza primirii unor informații, adecvate, din partea unor surse informative, confidențiale),
motiv pentru care, inclusiv prin prezentul comunicat, facem cunoscute nu doar constatarea, în cauză, ci
și deosebita noastră îngrijorare, referitoare la situația alarmantă, în opinia noastră, că, acapararea
puterii de stat, în România, chiar și cu orice preț, a devenit ținta unei adevărate bătălii, oculte și
subversive, în care sunt implicate grupări de interese specific clientelare, atât autohtone, cât și externe,
pe de o parte, iar, pe de altă parte, sunt implicate grupări de interese care urmăresc subordonarea și
chiar destructurarea, respectiv dezintegrarea statală, precum și populațională, a României, la care au
aderat nu doar organizații civice, politico-partidice, etnice, religioase s.a., ci și conducători și membri
influenți ai unor instituții autohtone, respectiv externe, de administrație, publică, de ordine, de
apărare, de pază, de culegere de informații, de transmisiuni speciale ș.a. , cu precizarea că respectivele
instituții au ajuns, în mare parte, să fie transformate, în mod samavolnic, ocult și subversiv (din punct
de vedere legal și, mai ales, constituțional), de fapt: în agenturi specifice unui pseudo-Stat de drept,
respectiv unui Stat pseudo-democratic, respectiv unui Stat opresiv și polițienesc.
3. În cadrul situației statale alarmante, expuse anterior, asociația noastră, împreună cu alte asociații
civice și organizații colaboratoare (exemple: Asociația VICTORIA a Luptătorilor în Revoluție, din
Timișoara, Mișcarea „Sarmisegetuza”, Grupul Constituțional „Timișoara” ș.a.), au considerat, de
datoria lor, ca organizații civice, autentice, dar și militante, să se implice în mod direct și deplin, precum
și cât mai eficient (începând cu luna calendaristică, în curs), pentru a contribui (în măsura posibilului) la
stoparea degradării, continue, a Societății Românești, inclusiv prin evidențierea și contracararea,
publică, a unor acțiuni pe care le apreciază ca fiind efectuate nu în favoarea Populației României, ci,
dimpotrivă, în defavoarea acesteia, dar în favoarea unor grupări de interese clientelare, specific
politico-partidice, etnice, religioase, masonice și chiar mafiote. Avem în vedere, în contextul expus
anterior, inclusiv evidențierea și exemplificarea utilizării, în scop subversiv, chiar anti-național, a
legiferării abuzive, respectiv a constituționalizării abuzive, utilizându-le ca pe niște „arme” specific
distructive, dar deosebit de eficiente, astfel încât să favorizeze interesele clientelare, oculte și
subversive, menționate anterior, în defavoarea intereselor marii majorități a Populației României. Mai
semnalăm, în același context, absența oricărei preocupări de a asocia, actualei Constituții, un nivel
jurisdicțional, specific constituțional, alcătuit dintr-un Cod de infracțiuni specific constituționale,
respectiv un Cod de proceduri juridice, specific constituționale, respectiv un Tribunal Constituțional,
fără de care actuala Constituție a României rămâne doar o declarație de intenții și deziderate
constituționale, care nu a fost transformată, pentru a fi și eficientă, în Lege fundamentală a Statului.
2
4. Evidențiem și exemplificăm, totodată, în contextul expus la punctul anterior, modul subversiv în
care, în prezent, se procedează referitor la revizuirea consituțională, în care anumite grupări de
interese, potrivnice României, doresc să transforme revizuirea în modificare (prin ignorarea
prevederilor articolului constituțional referitor la limitele revizuirii), cu scopul de a modifica inclusiv
Art. 1, fundamental, din punct de vedere al definirii caracteristicilor constituționale ale Statului
Român, pe de o parte, iar, pe de altă parte, prin perpetuarea erorii fundamentale, constituționale,
introdusă în mod subversiv, în cadrul Art. 2, cu privire la exercitarea Suveranității naționale, printr-o
prevedere care situează categoria celor aleși, ca fiind prioritară față de electoratul național, în
exercitarea suveranității naționale, prin însăși ordinea de enumerare, în care dreptul reprezentanților
aleși, de a exercita, corespunzător, Suveranitatea națională (care, din punct de vedere constituțional,
într-un Stat autnetic democratic, aparține, Poporului, cum se și prevede în cadrul Art. 2, menționat
anterior), este situat înaintea dreptului electoratului național, de a exercita, corespunzător,
Suvernanitatea națională, prin referendum.
5. Între pericolele de tip complot, cu efect de atentat anti-statal și respectiv anti-constituțional, am
semnalat, ca pe cel mai probabil, în aprecierea noastră, a se declanșa, în perioada următoare, atentatul
de restaurare samavolnică a monarhiei, în România, posibil a fi utilizat în scopul preluării, prin forță, a
puterii de stat (cu prilejul transformării unei manifestări publice, pro-monarhice, în răscoală sau în
revoltă, în capitala țării), precum și cu complicitatea, subversivă, nu doar a unor grupări de interese,
reprezentate clientelar de anumite organizații, ci și a conducătorilor unor instituții de Stat. Din
informațiile pe care le deținem (provenite din surse confidențiale, pe care nu le putem dezvălui fără a
le periclita situația existențială a persoanelor care ne-au ajutat, în acest sens), corelate, însă, și cu o
serie de informații dezvăluite de surse mass-media, rezultă că este posibil și chiar probabil să se
intenționeze a fi utilizate ca prilejuri pentru declanșarea unor „revolte”, în vederea restaurării
monarhice, în România, anumite manifestări, aparent exclusiv civice, sau politico-partidice, sau mixte,
ce vor fi organizate în perioada temporală, imediat următoare (exemplu: în data de 10 mai - fostă zi a
regelui, în cadrul fostului Stat monarhist), de către susținătorii și interesații clientelari ai restaurației
monarhiste, precum și de către promotorii, oculți și subversivi, ai acestora, care doresc, de fapt,
încetarea cu orice preț, a existenței Statului democratic Român, în varianta sa constituțională, actuală,
republicană, rezultată ca urmare a înfăptuirii RRD-1989. În contextul în care apreciem că Statul Român
este deja puternic afectat, ca Stat de drept, de modul de a conduce al actualului Președinte al țării
(prin uzurpare repetată a Suveranității naționale), practicată inclusiv pentru menținerea sa în funcție,
după ce a fost demis, prin referendum național, respectiv de modul de a guverna al actualului Prim-
ministru (care a acceptat, în mod samavolnic, impunerea așa numitului: Dictat de la Bruxelles, de
către conducerea Comisiei Permanente (CP) a UE, și transformarea, în consecință, a României, din Stat
de drept, suveran și independent, în Stat, de fapt, vasal față de conducerea CP-UE). Mai semnalăm, în
același context, și procedeul de a adopta legi, în mod samavolnic (prin utilizarea abuzivă și
neconstituțională a asumării răspunderii Guvernului), respectiv modul subversiv în care se procedează
la dezbaterea publică a revizuirii Constituției (ce se dorește, de fapt, a fi transformată, în mod
3
neconstituțional, din revizuire, în modificare), în cadrul unor dezbateri, care au avut loc în contextul
unor întruniri ale Parlamentului României, respectiv în cadrul Forumului Constituțional, a cărui
coordonare a fost încredințată unei persoane, pe care o apreciem nu doar ca nemerituoasă, din punct
de vedere moral și profesional, pentru a i se încredința, oficial, un asemenea rol, ci și deosebit de
periculoase, prin asocierea sa, ocultă și subversivă, la grupări de interese ostile României, de tip
clientelar, devizționist sexual, masonic și chiar agentural.
6. Având în vedere că deși am solicitat, prin atenționările publice și oficiale, pe care le-am efectuat, de
la începutul lunii calendaristice, în curs, și până în prezent, adoptarea unor luări de poziție, oficiale, din
partea unor reprezentanți ai unor instituții de Stat, abilitate, oficial, a apăra Statul autentic, de drept,
respectiv constituțional, care trebuie să fie și să rămână România (în conformitate cu idealurile RRD-
1989, menționate explicit în Constituția României, în cadrul Art.1, alin.3), dar, până la difuzarea
prezentului comunicat, nu am primit nici un răspuns, oficial, în sensul așteptat și motivat anterior, ne
asumăm datoria patriotică, de a acționa, inclusiv în mod public, în calitate de: garanți voluntari de tip
organizațional, ai apărării, aplicării și promovării, la nivel societal, a idealurilor RRD-1989 (în
conformitate cu prevederea constituțională, menționată anterior), precum și riscurile personale și
organizaționale, aferente, pentru a interveni, în caz de nevoie, cât și cum vom putea, atât în prezent,
cât și în viitor, pentru a împiedica sau (în funcție de caz) pentru a contracara, în mod corespunzător,
orice manifestare publică, pe care o vom aprecia ca fiind, de fapt, o acțiune ocultă, realizată în scopul,
subversiv, de a putea fi, eventual, transformată, într-un atentat statal, respectiv constituțional, la
adresa Statului Român, așa cum este definit acesta, în mod oficial, prin Constituția actuală a României,
rezultată ca urmare a înfăptuii RRD-1989.
P.S.
Ca anexă la prezentul comunicat, indicăm titlurile și adresele web ale unor articole și relatări
mass-media, pe care le considerăm nu doar ca edificatoare, ci și ca probe concludente, utilizabile,
pentru a justifica inclusiv sesizarea, publică, a Parchetului General din România, în scopul cercetării
legale a faptelor semnalate și reclamate, atât în prezentul comunicat, cât și a probelor exemplificate,
inclusiv pentru a fi avute în vedere în cadrul unei investigări, juridice, a faptelor respective.
Președinte
Lorin Fortuna
fost organizator și conducător, principal, la Timișoara, a RRD-1989
4
ANEXĂ
1. Lorin Fortuna lansează un apel la adresa combatanților ezoterici pentru apărarea republicii
(www.baricada.ro/detalii-stire/social/18772/15.04.2013)
2. Lorin Fortuna avertizează asupra probabilității organizării și declanșării unui atentat anti-
constituțional (22.04.2013, www.baricada.ro/detalii-stire/social/18825)
3. Congresul Alianței naționale pentru restaurarea monarhiei (www.cotidianul.ro, 25.04.2013)
4. www.forumconstitutional2013.ro/propuneri-de-revizuire-a-constitutiei-inaintate-fc/
5. Poze cu Băsescu, Kelemen si Cseke, arse la un protest al revoluționarilor, la Timișoara
(realitatea.net/893367, 07.12.2011)
6. Se pregătește o revoluție anti-Ponta (cotidianul.ro, 23.02.2013)
7. Modul în care Victor Ponta și Ilie Sârbu pot fi șantajați - comunicat de presă al senatorului Valer
Marian (cotidianul.ro)
8. Se știe totul, dar nu se face nimic (pregătirea anarhiei?!), Adrian Majuru, cotidianul.ro,
14.04.2013
9. Exclusiv/ Comisarul Pavel Roman, către premierul Victor Ponta: „Lupta cu evaziunea fiscală este
o farsă ordinară” (www.newsar.ro, 01.02.2013, autor: Orlando Toader)
10. Război civil în serviciile secrete (romanian.ruvr.ru, 14.02.2013)
11. SUA și serviciile secrete conduc, pe față, România (site personal Ion Coja, 27.03.2013)
12. SRI - un haos bolșevic în oglindă cu clasa politică din România. Fiii bătrânilor securiști de ieri,
bravii ofițer SRI, de azi (site-ul badpolitics, 06.01.2013)
13. Învățământul, un eșec colectiv (jurnalul.ro, 16.03.2013, autor Cristian Crisbășan)
14. Cine ne sunt pro-occidentalii? (Petru Romoșan, cotidianul.ro, 04.03.2013)
15. Ilegalismul care ne prezidează (autor Ioan Vieru, cotidianul.ro, 16.03.2013)
16. Reforma canibalismului politic (autor Ioan Vieru, cotidianul.ro, 16.03.2013)
17. Mădălin Voicu, atac dur la patriarhul României: „Preoții sunt niște derbedei, cu Daniel în frunte”
(România TV, 13.02.2013, autor Alina Postache)
18. Și Biserica vrea modificarea Constituției (14.03.2013, Obiectiv Vocea Brăilei)
1. 19.Memoriul angajaților Muzeului Țăranului Român, prin care se cere demisia de onoare a
directorului Virgil Mitulescu. Scandalul homosexualilor/trisexualilor (catavencii.ro, 11.03.2013)
19. În România sunt 56.000 de preoți și doar 48.000 de medici (Zoe Petre,
www.ziarultricolorul.ro/eveniment/zoe-petre)
20. Sorin Frunzăverde: Cu Băsescu nu trebuie negociat, Băsescu trebuie suspendat
(cotidianul.ro/print/205119)
21. Horia Roman Patapievici huiduit de intelectualii din Timișoara (www.baricada.ro/detalii-
stire/incendiar/13321)
22. Scandalul stenogramelor demonstrează că o parte din „servicii” l-a trădat pe Băsescu
(www.ziarultricolorul.ro/eveniment/23.10.2012)
5
23. Comunicat manifest al comunității românești din Covasna (cotidianul.ro/acasa/actualitate,
05.04.2013)
24. Analiza Radu Portocala - regionalizarea si federalizarea României
(www.ziaristionline.ro/?p=19725)
25. Jeffrey Franks, călăul Illuminati al României (2blacks.wordpress.com/societati-
secrete/illuminati/jeffrey-franks)
26. Pârvulescu: După un nou tratat european, am putea fi nevoiți să modificăm Art.1 din
Constituție (romanialibera.ro/actualitate/politica/parvulescu, 24.03.2013)
27. Iliescu: Articolul 1 din Constituție, intangibil (cotidianul.ro/acasa/accente-declarația-zilei)
28. Regionalizarea, făcută pentru baronii USL (cotidianul.ro, autor Sorin Avram, 27.04.2013)
29. Articolul 1 din Consttuție e în mare pericol (ziare.ro, 26.04.2013)
30. Pârvulescu: Decizia privind Parlamentul unicameral sau bicameral, în funcție de avizul Comisiei
de la Veneția (www.ziuadecj.realitatea.net/politica/parvulescu)
31. Cum vrea Ponta să-și sporească puterea (cotidianul.ro/acasa-actualitate/26.04.2013)
32. Mihai Neamțu: Avem cel mai ticăloșit Parlament din istoria României (cotidianul.ro/acasa-
accente, 26.04.2013)
33. BNR: Economia s-a prăbușit (capitalismpepaine blog, autor Mihai Giurgea, 26.04.2013)
34. Deputat PNL - despre căsătoriile gay: Ajungi să legalizezi căsnicia și între o femeie și un armăsar
(cotidianul.ro/acasa-accente, 26.04.2013)
35. Cine este colonelul Mircea Dogaru, care cere desființarea DNA (26.07.2012, digi24/rss)
36. Stelian Tănase: Gittenstein, recompensat pentru băsism (cotidianul.ro/acasa-accente,
27.04.2013)
37. Declarații acide ale unui euro-parlamentar britanic (cotidianul.ro/acasa-accente, 27.04.2013)

joi, 25 aprilie 2013

luni, 22 aprilie 2013

Comunicat

Mișcarea Civică „Mihai Eminescu”
Dosar Nr. 529/A/2004
SCC/13.02.2004
Judecătoria Rădăuți
Sediu: Timișoara, str. Salciei nr.2, sc.C, ap.2
Telefon: 0256/446595
E-mail: miscarea.civica.eminescu@gmail.com
Site: www.lorin-fortuna.ro
Nr. 4/21.04.2013
Comunicat
Cu privire nu doar la posibilitatea, ci chiar la probabilitatea organizării și declanșării
unui atentat anti-constituțional, în data: 10.05.2013, sau în perioada: 01-03.05.2013,
în vederea transformării Statului democratic, rezultat ca urmare a înfăptuirii
Revoluției Române din decembrie 1989 (RRD-1989), într-un Stat monarhist
Spre știință:
Președintelui Senatului Parlamentului României
Președintelui Camerei Deputaților a Parlamentului României
Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii
Președintelui Curții Constituționale
Avocatului Poporului
Prim-ministrului Guvernului
Ministrului Administrației și Internelor
Ministrului Apărării Naționale
Directorului Serviciului Român de Informații
Parchetului General al României
Instituțiilor mass-media de stat
Organizațiilor mass-media private
Organizațiilor autentice de revoluționari
Organizațiilor civice autentice, preocupate de situația statală a României
Guvernatorului Băncii Naționale
Guvernatorului, de fapt, al țării, fost Președinte, de drept, al țării, suspendat de Parlament și
revocat de Electorat, prin referendum
Patronului ziarului Adevărul
Ex-regelui Mihai al fostului Stat monarhist Român
1
1. În data: 13.04.2013, organizația non-guvernamentală: Mișcarea Sarmisegetuza a dat publicității un comunicat
referitor la pericolul declanșării unui atentat statal, anti-constituțional, în România, în vederea înlocuirii, prin
forță, a Statului democratic, cu Statul monarhist, anexând ca argumente și, totodată, probe, două relatări de
presă, pentru care se menționau linkurile de adresare, referitoare la rețeaua Internet, pe de o parte, iar, pe de
altă parte, se făcea un apel la inițiații în Ezoterism, din România, care sunt, însă, și patrioți autentici, de a
acționa, în scop preventiv, pentru detensionarea și apărarea, pe cale specific ezoterică, a Statului Român,
prevăzut a fi, la nivel constituțional, de tip republican.
2. Inițiatorii acțiunii menționate anterior a fost nedumeriți și chiar alarmați, nu doar de absența oricăror reacții,
corespunzătoare, la nivel oficial, în acest context, ci și, mai ales, de absența unei reacții adecvate din partea
organizațiilor non-guvernamentale, autentice, ale Societății Civile Românești, precum și din partea instituțiilor
de Stat, respectiv private, de tip mass-media, deși, în aprecierea inițiatorilor, probele anexate comunicatului, în
cauză, ar fi trebuit să producă, măcar, o reacție, publică, de nedumerire, dacă nu chiar de îngrijorare, cu privire
la cele semnalate în comunicat.
3. În contextul expus anterior, inițiatorii acțiunii de prevenire, publică, a declanșării unui atentat statal, de tip
monarhist, asupra Statului republican (care, în conformitate cu prevederile actualei Constituții a României, este
și trebuie să rămână republican, deoarece opțiunea republicană este declarată nerevizuibilă, în cadrul
Constituției actuale), au considerat necesar, la rândul lor, să-și întărească, în mod corespunzător, inițiativa
menționată anterior, astfel încât să determine măcar instituțiile de stat să ia la cunoștință, în mod oficial, de
inițiativa, în cauză, precum și să răspundă, tot în mod oficial, nu doar inițiatorilor acțiunii reclamate ca probabilă,
ci și acelor organizații și persoane care au luat la cunoștință despre pericolul respectiv, probabil a fi declanșat, în
viitorul apropiat, în România, prezentul comunicat constituind și o sesizare publică, efectuată în legătură cu
problema menționată anterior, către Parchetul General al României.
4. Pentru a da posibilitatea unui acces mai larg, celor interesați, la motivațiile și probele care i-au determinat pe
inițiatorii declanșării acțiunii preventive, de contracarare, a unui posibil pericol de atentat monarhist, asupra
Statului republican, inițiatorii, în cauză, au considerat necesar să anexeze, prezentului comunicat, nu doar
linkurile articolelor ce constituie, în aprecierea inițiatorilor, probe concludente ale potențialității pericolului anti-
statal, menționat anterior, ci și copii ale articolelor respective.
5. Inițiatorii acțiunii menționate anterior fac cunoscut că dacă până în data 27.04.2013 (inclusiv) nu vor primi sau
nu se va da un răspuns, oficial, din partea unei instituții abilitate, la nivel statal, a asigura apărarea Statului de
drept, constituțional (care trebuie să fie și să rămână România), față de pericolul potențial, antistatal și
anticonstituțional, menționat anterior, își vor asuma nu doar dreptul, ci și datoria (pe care o consideră: autentic
patriotică) de a semnala, public, pericolul menționat anterior, inclusiv agențiilor internaționale mass-media,
precum și ambasadelor unor State, care au reprezentanțe diplomatice în România.
6. În final, facem un apel, corespunzător, către toți participanții autentici la RRD-1989, (atâția câți au mai rămas,
în sensul că mai există, dar nu s-au transformat în indiferenți, sau în oportuniști, și nici nu s-au lăsat racolați, în
calitate de clientelari, sau chiar în calitate de agenți, respectiv de colaboratori de tip agentural, ai unor instituții
de stat, transformate, în mod ocult și subversiv, în: agenturi de „poliție” civică, respectiv politică, respectiv
masonică, respectiv mafiotă), precum și la alte persoane, care au fost și au rămas, sau au devenit patrioți
adevărați, să se asocieze în constituirea unui partid politic (autentic și nu clientelar), având misiunea principală
2
de a apăra și promova idealurile RRD-1989 (în conformitate cu prevederile Art.1, alin.3, din Constituția actuală a
României).
În contextul prezentului comunicat, precum și al apelului menționat anterior, invităm pe cei interesați să
ne contacteze pe adresele web menționate în antetul prezentului comunicat.
Președinte
Lorin Fortuna
Anexe:
Comunicatul Mișcării Sarmisegetuza: http://lorin-fortuna.ro/corespondenta/instiintari/index.php
Avand in vedere nu doar posibila, ci si probabila organizare a unui atentat statal, de tip constitutional (complot)
asupra Statului Roman, din cate cunoastem, in data de: 10 mai 2013 (fosta: Zi a Regelui, in Romania, pe vremea
Statului monarhist), prin care Statul constitutional, actual, care este Romania, ar urma să fie transformat in Stat
monarhic, informare transmisa, ca un semnal de alarma, corespunzatoare, de catre mai multe surse, cu care
colaboram (inclusiv din cadrul unor servicii agenturale, oculte si subversive, specifice unui Stat politienesc, in
care au fost transformate, in mod abuziv si criminal, la nivel societal, anumite institutii de Stat, din Romania - a
se lua in considerare, in acest sens, si semnalarea publica, facuta, de catre fostul PDL-ist Sorin Frunzaverde,
inainte de a se transfera politico-partidic, in PNL), apelez la toti Combatantii ezoterici care sunt integrati, sau
doar asociati ai Miscarii Astrale Romania, sa actioneze, in sens specific, combatant, ezoteric, pentru a
"detensiona" (depolua) ezoteric Statul Romania, prin depoluarea simbolica, corespunzatoare, a simbolurilor
fundamentale si principale, specific republicane (exemple: monumente, strazi si piete publice, care sunt
dedicate sau care poarta chiar numele republicii, Revolutiei Romane din decembrie 1989, sau a marilor
personalitati implicate in constituirea Statului Republican: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Candiano
Popescu s.a.).
Va mai solicit sa semnalati vectorilor sociali si, mai ales, vectorilor societali, cu care sunteti in contact,
sau pe care ii cunoasteti, pericolul declansarii complotului mentionat anterior, prezentandu-le, ca motivatie si
respectiv probe, inclusiv relatarile aparute in mass-media cu privire la rezultatele asa-zisului: sondaj de opinie,
organizat si realizat, de catre ziarul Adevarul, precum si, mai ales, manipulat (in opinia noastra) de catre
conducerea publicatiei, in cauza (al carei patron este cunoscutul mafiot politico-partidic C.D.Patriciu - a se lua in
considerare, in sensul mentionat anterior, modul in care a fost "improprietarit" respectivul personaj, cu
combinatul chimic Petromidia), sondaj in urma caruia: super-masonul Mugur Isarescu si respectiv monarhia
(reprezentata prin masonul ex-rege: Mihai), ca persoana, respectiv ca sistem de guvernare, beneficiaza, in
prezent, de cea mai mare incredere, din partea Populatiei Romaniei. Recomand a se utiliza in motivarea celor
mentionate anterior inclusiv stema de stat, respectiv de drapel, publicate in mass-media, ca fiind, probabil, cele
dorite, de catre complotistii in cauza, pentru a se oficializa intr-o viitoare, posibila, Romanie monarhica, in cazul
in care complotul mentionat anterior va reusi.
3
Nu in ultimul rand, va recomand sa faceti referire si la declaratiile publice ale actualului guvernator al
Romaniei (fost Presedinte suspendat, al tarii, reinstalat, in mod samavolnic, ca guvernator, de fapt, al Romaniei,
prin "Dictatul de la Bruxelles", realizat de catre conducerea Comisiei Europene a UE si acceptat, in mod inalt
tradator, de catre actualul Prim-ministru V.Ponta), in legatura cu "surpriza" pe care o pregateste Populatiei
Romaniei, pentru perioada "de dupa Basescu". Incheiem prezentul comunicat cu instiintarea ca in data de
13.04.2013, la Timisoara, un grup de combatanti ezoterici din cadrul Miscarii Astrale Romania, au contactat mai
multe persoane (apreciate ca posibili vectori sociali, respectiv societali) pentru a le transmite informatii si a le
prezenta motivatii, precum si probe, exemplificate si in cadrul prezentului comunicat, cu privire la complotul
mentionat anterior, avandu-se, in vedere, ca informatiile respective sa ajunga inclusiv la acele persoane, care le
pot difuza, sau sunt obligate sa le difuzeze, prin profesia lor, la cele mai inalte nivele de conducere.
Vom reveni cu informatii corespunzatoare, ulterioare.
Lorin Fortuna
Articol: http://www.9am.ro/stiri/Politica/241954/mugur-isarescu-monarhia-castiga-increderea-romanilor.html
11 Aprilie 2013 in Politica
Mugur Isarescu si monarhia castiga increderea romanilor, in
detrimentul politicienilor
Din primii zece oameni politici masurati in topul increderii, sapte sunt asociati USL, direct sau indirect.
Primele doua locuri la politicieni sunt ocupate in continuare de Mugur Isarescu (44%) si Victor Ponta (43,6%), ambii
bucurandu-se de multa si foarte multa incredere, potrivit sondajului „Barometrul de opinie publica – Adevarul
despre Romania“, realizat de INSCOP Research la comanda ziarului „Adevarul“.
4
Liderul PNL, Crin Antonescu, aduna 32% incredere multa si foarte multa, intr-o crestere usoara fata de luna februarie,
cand cumula 30,1%. Klaus Iohannis, transformat, prin apartenenta la PNL, de la nivelul unei personalitati locale/regionale
la nivelul unei personalitati nationale, inregistreaza un scor ridicat: 31%.
Din acelasi sondaj aflam ca tomanii vor republica prezidentiala (35,3%), monarhie constitutionala (17,7%),
republica parlamentara (13,2%) sau republica semiprezidentiala (12,9%) ca forma de stat pentru Romania. Demn
de remarcat este faptul ca in trecut, persoanele in varsta optau pentru monarhie ca forma de stat preferata.
In 2013 bazinul electoral pentru monarhie este compus din tineri intre 18 si 35 de ani. Cei care au trait direct sau
prin amintiri varsta de aur a monarhiei s-au imputinat, in schimb a crescut preferinta in randul tinerilor
explicabila prin atitudinea negativa fata de politica si prin dimensiunea „mondena“, cu mare trecere la publicul
tanar, a monarhiilor europene, in special britanica.
Sondajul a fost realizat in perioada 19 - 27 martie 2013, inainte de controversele politice legate de numirea procurorilor.
Volumul esantionului este de 1.082 de persoane, reprezentativ pentru populatia Romaniei, iar eroarea maxima admisa a
datelor este de ± 3%, la un grad de incredere de 95%.
Discutii si comentarii pe tema "Mugur Isarescu si monarhia
castiga increderea romanilor, in detrimentul politicienilor"
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul
numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina
orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave
sau repetate.
Articol: http://www.cotidianul.ro/basescu-anunta-un-mostenior-surpriza-sa-fie-din-serviciile-secrete-211094/
Din ciclul "statul sunt eu"
Băsescu anunţă un moştenitor surpriză.
Să fie din serviciile secrete?
Acasă » Actualitate
În premieră, Traian Băsescu vorbeşte despre faptul că ar vrea să lase un moştenitor la Cotroceni; Despre Ponta numai
de bine, Antonescu, desfiinţat; „Demis” de 7,4 milioane de români, Traian Băsescu încă se mai crede că este lider la
capitolul încredere.
5
Băsescu vrea să-şi transfere portofoliul său de încredere
La Digi24 TV, Traian Băsescu a făcut o serie de afirmaţii din care rezultă clar că se crede stăpânul acestei ţări. Şi în
această calitate vrea să lase un moştenitor la Cotroceni. După ce spune cît este de credibil şi câtă încredere au liderii
europeni în el, Băsescu afirmă: „aş fi vrut să fiu în situaţia în care, uşor-uşor, să transfer acest portofoliu de încredere, de
relaţii pe care le am şi către premier, şi către cel care vrea să devină preşedintele României şi către un lider din opoziţie
(...) m-aş simţi vinovat, dacă n-aş transfera portofoliul de încredere şi de relaţii în lumea politică europeană şi
transatlantică, pe care le am. Dar trebuie să am şi oamenii către care să o fac, pentru că nu e al meu acest portofoliu”.
Ajutat şi de un moderator căzut în admiraţie şi specialist (nu de azi de ieri) în ridicatul mingilor la fileu (Două mostre de
întrebări: Deci, un bun moştenitor, înţeleg, şi-mi spuneţi dacă înţeleg bine, un mai bun moştenitor, cu datele pe care le
aveţi acum, ar fi Victor Ponta, decât Crin Antonescu?; Bref, dumneavoastră, acum, simţiţi că Victor Ponta e un partener
de discuţie şi ar fi capabil să primească această moştenire?), Băsescu merge pe aceiaşi linie: „Eu, după ce am plecat de la
Cotroceni, doar mă salut dacă ne întâlnim undeva într-un Aeroport. Dar încrederea, detaliile, multe din ele, în relaţiile
cu diverşi lideri, trebuie să le predau următorilor”. După cum se vede, Traian Băsescu vrea un „Băsescu II” la Palatul
Cotroceni. Şi se crede încă rege la capitolul încredere. Ce vor românii, ce vrea electoratul, niciun cuvânt.
Niciun politician nu va fi preşedinte
Dar să vedem la ce moştenitor se gândeşte Traian Băsescu. După ce moderatorul îi expune un sondaj mai mult decât
dubios făcut de o casă de cercetare înfiinţată acum o lună de ziarul Adevărul şi în care ordinea la încredere (deci nu la
intenţia de vot) era, Isărescu, Ponta, Oprescu, Antonescu, Johannes, preşedintele aruncă „bomba”:„O să vă spun un
lucru, pe care eu îl cred, dar să nu îmi cereţi detalii. Niciunul din ei nu va fi preşedinte, dintre cei pe care i-aţi spus mai
înainte.
Dintre
politicieni,
niciunul
nu
va
fi
preşedinte”.
După cca 25 de minute în care s-au discutat alte probleme, moderatorul reia tema moştenitorului: „Domnule preşedinte,
e ultima mea întrebare, pentru că vreau o lămurire: îl vedeţi pe Mugur Isărescu posibil candidat, sau îl vedeţi pe Mugur
Isărescu posibil preşedinte?”. Cum Traian Băsescu răspunde destul de evaziv în ceea ce-l priveşte pe Isărescu,
moderatorul îşi face din nou „datoria”: „Şi atunci când spuneţi că dintre Sorin Oprescu, Victor Ponta, Crin Antonescu şi
Klaus
Iohannis,
niciunul
nu
va
fi
preşedinte...”
Băsescu nu refuză mingea ridicată şi spune: „Păi, Victor Ponta a spus clar că nu vrea, iar ceilalţi trei nu pot. Sigur că o să
avem surprize, categoric”. De ce nu pot ceilalţi trei, şi mai ales Antonescu, Băsescu nu spune. Şi nu spune nici care va fi
surpriza. Începem însă să o intuim. Dacă nu va fi Isărescu sau unul dintre politicienii foarte bine cotaţi în sondaje,
rezultă că va fi cineva „din afară”. Şi iată astfel se ajunge la zvonurile care indicau un personaj din serviciile secrete
preferat la preşedenţie. Preferat de Traian Băsescu, dar nu credem că şi de electorat.
Antonescu şi Pivniceru desfiinţati, despre Ponta, numai de bine
Se pare că după Dan Voiculescu (sau înaintea lui) ordinea nu contează, Traian Băsescu are drept principala ţintă pe Crin
Antonescu.
Joi
seara
el
l-a
desfiinţat
pe
liderul
6
PNL,
dar
fără

vină
cu
vreun
argument.
„Bun, acum el şi are o obsesie cu mine, cred că mă şi visează, i se pare că, atunci când vorbeşte oricine, vorbeşte Băsescu.
Când nu îi place. Crin Antonescu este un om care nu are responsabilitate pentru cum arată România în exterior, de unde
vin banii, din păcate, pentru că România este încă o ţară care are deficit bugetar, care are împrumuturi pe care trebuie
să le plătească înapoi, pe care nu le produce bugetul de stat şi atunci trebuie să împrumute azi ca să plătească înapoi
banii pe care i-a împrumutat acum un an ca să dea pensiile şi salariile la timp. Deci Crin Antonescu nici nu are valorile
astea, nu le înţelege şi nici nu-l interesează (...) În momentul de faţă, nu este lider politic român mai decredibilizat decât
Crin Antonescu, pe exterior. Or, ar fi o catastrofă pentru România să-l avem preşedinte, mâine, pe Crin Antonescu. El
trebuie să se rebranduiască, să înţeleagă partenerii europeni, că este, totuşi, un politician care înţelege mecanismele
Uniunii Europene, criteriile Uniunii Europene, care înţelege ce înseamnă să fii stat membru NATO, care înţelege valorile
care
funcţionează
în
aceste
două
cluburi”.
Şi în colimatorul lui Traian Băsescu s-a aflat şi Mona Pivniceru (nu este pentru prima dată – n.a.) „nu pot să nu vă spun
că n-aş fi vrut ca un ministru aflat cumva sub... un ministru al justiţiei aflat sub influenţa unor grupuri, cum a fost dna
Pivniceru, clar...” Despre ce grupuri e vorba, spune tot Băsescu: „Liberal şi Voiculescu, punct. N-aş fi vrut să intru în
acea luptă de uzură şi am preferat ca deciziile să le ia un prim-ministru care ştie la fel de bine ca şi mine în ce situaţie
suntem”. Din nou un atac fără nicio probă. Şi dacă tot s-a referit şi la Voiculescu, preşedintele a mai continuat: „Hai,
până la urmă, dacă un prim-ministru al unei ţări şi un preşedinte stabilesc o soluţie, cât mai contează Dan Voiculescu?!
Asta este. Ce să mai spui?! Te duci şi ţipi la televizor şi îl faci pe Băsescu în toate felurile, pe Ponta în toate felurile, dar
rămâi cu zisul”. După cum se observă totul faţă de Victor Ponta este foarte prietenos. Vă mai oferim câteva mostre:
„Deci, aş spune, eu sunt optimist pentru România. Avem stabilitate politică. Pactul sau acordul de colaborare
instituţională între mine şi guvern funcţionează. Nu avem nici un motiv să fim îngrijoraţi, în opinia mea(...) Eu vă pot
spune că premierul a fost un partener corect în relaţia cu mine în tot acest proces (...) Deci în mod cert premierul a avut
încredere să facă această numire şi performanţele dnei Kovesi ca procuror general (...) Eu cred că Antonescu ar trebui să
vadă că Victor Ponta reuşeşte - ceea ce, mărturisesc, nu am crezut că se va întâmpla foarte curând - să înţeleagă
responsabilitatea unei funcţii atât de înalte”.
Lucian Gheorghiu
Publicat Vineri, 12 aprilie 2013